03:29 | GMT: 01:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
29.06.20 09:00

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł o 1 pkt w czerwcu 2020 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Analitycy oczekują, że należy liczyć się ze wzrostem stopy bezrobocia silniejszym niż wskazują obecne oficjalne dane (stopa bezrobocia rejestrowanego - 6%) i wskazują, że najwcześniej jesienią będzie można ocenić skalę i trwałość zmian na rynku pracy.

"Zbyt wcześnie jest, aby w pełni szacować skutki zamrożenia działalności gospodarczej dla rynku pracy. Reaguje on zwykle ze znacznym opóźnieniem w stosunku do zmian aktywności całej gospodarki. Wiele firm do tej pory nie potrafi ocenić skali redukcji popytu na swe towary i usługi oraz tempa, w jakim popyt ten będzie się odradzał. Jednocześnie przedsiębiorcy mają świeżo w pamięci trudności w znalezieniu pracowników w okresie przed pandemią. Stąd też zapewne zachowują dużą powściągliwość w zwalnianiu pracowników, a swe plany zatrudnieniowe formułują na bieżąco i na tyle elastycznie, na ile pozwalają przepisy prawa pracy" - czytamy w raporcie.

Analitycy podkreślają, że firmy nieco ograniczyły plany zwalniania pracowników planów szacunków sprzed miesiąca, to nadal obserwowana jest przewaga odsetka firm deklarujących zwolnienia nad tymi, którzy zamierzają zwiększyć w najbliższym czasie zatrudnienie.

"Jednocześnie nastąpił niewielki wzrost liczby ogłoszeń o nowych miejscach pracy napływających do powiatowych urzędów pracy, co w znacznym stopniu jest efektem stopniowego przywracania ich działalności. Była to jednak niewielka poprawa w stosunku do gwałtownego spadku w marcu i kwietniu br." - czytamy dalej.

W materiale oceniono, że zmiany na rynku pracy nie miały charakteru gwałtownego i jest on w stanie zawieszenia, który zapanował wśród pracodawców, urzędów pracy i pracowników, prawdopodobnie do końca wakacji.

"Pracownicy poszukujący pracy prawdopodobnie również ograniczyli swą aktywność i w znacznej części pozostali w domu. Część znalazła zatrudnienie w sektorze usług, na które wzrósł popyt w okresie pandemii, np., w usługach kurierskich, firmach wysyłkowych, w usługach i produkcji około-medycznej lub w szarej strefie" - czytamy w raporcie.

(ISBnews)

Sobota, 4 lipca 2020
12:40 Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)