18:20 | GMT: 16:20 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
10.06.19 10:20

Liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 142,5 tys. w końcu I kwartału 2019 r. i była wyższa o 3,3 tys., tj. o 2,3% niż kwartał wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W porównaniu z I kw. 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy spadła o 10 tys., tj. o 6,5%.

W końcu I kw. br. nieobsadzonych było jeszcze 30,7 tys. nowo utworzonych miejsc pracy. W I kwartale 2019 roku utworzono o 1,7% więcej nowych miejsc pracy niż rok wcześniej i zlikwidowano o 21,2% więcej miejsc pracy niż w poprzednim kwartale oraz o 0,9% więcej niż w I kwartale 2018 r., podał również GUS.

"Z analizy prezentowanego szeregu danych wynika, że w Polsce tworzenie i likwidowanie miejsc pracy ma charakter sezonowy. W przypadku miejsc pracy nowo tworzonych ich liczba była największa w pierwszych kwartałach, a najmniejsza zazwyczaj w czwartych. Relacja pomiędzy tymi wielkościami była największa w 2018 r. Sezonowość charakteryzowała także zlikwidowane miejsca pracy. Przy czym zwykle najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy wskazywano w pierwszym kwartale, najmniejsze zaś wartości tego zjawiska występowały w różnych kwartałach poszczególnych lat. Należy ponadto zauważyć, że od 2010 r. różnica pomiędzy zlikwidowanymi i nowo utworzonymi miejscami pracy systematycznie rośnie" - czytamy w komunikacie.

Liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec I kwartału 2019 r. wyniosła 142,5 tys., z tego 123,8 tys. (86,9%) w sektorze prywatnym. Wolne miejsca pracy występowały głównie w jednostkach, w których pracowało powyżej 49 osób - 58,3 tys. (40,9%), podano także.

"W I kwartale 2019 r. najwięcej wolnych miejsc pracy było w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego - 31,8 tys. (22,3%). Zbliżoną ich liczbę wykazano w budownictwie - 30 tys. (18,2%). Dość duże zapotrzebowanie na nowe miejsca pracy wykazywano także w handlu; naprawy pojazdów samochodowych - 24,7 tys. (17,4%). W pozostałych sekcjach PKD było ono znacznie mniejsze" - czytamy dalej.

Pod względem zawodów jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały robotników przemysłowych i rzemieślników - 36,9 tys. (25,9%). Znaczący udział stanowiły także wolne miejsca pracy dla specjalistów - 24,7 tys. (17,3%) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń - 23,3 tys. (16,4%), podał Urząd.

Najwięcej nowych miejsc pracy powstało w województwach mazowieckim - 57,4 tys. (21,9%), śląskim - 35,1 tys. (13,4%) oraz łódzkim - 29,1 tys. (11,1%). Najmniej nowych miejsc pracy zostało utworzonych w województwach opolskim - 2,5 tys. (1%), lubuskim - 3,5 tys. (1,3%) oraz świętokrzyskim i podlaskim - po 5,6 tys. (2,1%).

Jak podał wcześniej GUS, stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec kwietnia br. 5,6%, czyli spadła o 0,3 pkt proc.  wobec danych z marca br.

(ISBnews)

Piątek, 10 lipca 2020
- Strefa Euro Spotkanie ministrów finansów UE (ECOFIN)
08:00 Rumunia Bilans handlu zagranicznego maj
08:00 Rumunia Inflacja CPI czerwiec
08:00 Norwegia Inflacja PPI czerwiec
08:00 Norwegia Inflacja konsumencka czerwiec
08:45 Francja Produkcja przemysłowa maj
09:00 Słowacja Produkcja przemysłowa maj
09:00 Turcja Stopa bezrobocia maj
09:00 Czechy Inflacja konsumencka czerwiec
09:30 Chiny Podaż pieniądza M2 czerwiec