13:05 | GMT: 11:05 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
Wyświetlane 31-40 z 22422 pozycji.
24.07.2020 09:36
24.07.2020 09:35
23.07.2020 13:12

Około 40 przedsiębiorców z branży rozrywkowo-rekreacyjnej, poszkodowanych w wyniku wprowadzenia przez organy władzy niezgodnych z prawem zakazów i ograniczeń w związku z COVID-19, skierowało do Skarbu Państwa wezwanie do zapłaty odszkodowania na łączną kwotę ok. 17 mln zł.

"Jest to już kolejna, po turystycznej, branża, której przedstawiciele zdecydowali się dochodzić swoich praw na ścieżce prawnej. Przedsiębiorcy, zrzeszeni w nieformalnej grupie małych i średnich firm reprezentującej organizatorów imprez, właścicieli obiektów rekreacyjnych, sal zabaw oraz parków rozrywki, podkreślają, że ich sytuacja jest dramatyczna, bowiem nie tylko nie otrzymują systemowej pomocy ze strony rządu, ale również przez niekonsekwentną i wprowadzającą w błąd politykę informacyjną władz, są dyskryminowani i nadal, mimo zniesienia obostrzeń, pozbawieni są możliwości zarobkowania" - czytamy w komunikacie.

Przedsiębiorcy domagają się zauważenia ich problemów i dramatycznej sytuacji, w której się znaleźli, a także odpowiedzialności Skarbu Państwa za wynikłą sytuację. Skarb Państwa reprezentowany jest w tej sprawie przez ministra zdrowia i Radę Ministrów, które wydały niezgodne z prawem rozporządzenia oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji i Radę Ministrów, którzy są odpowiedzialni za zaniechanie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego - stanu klęski żywiołowej. Zdaniem przedsiębiorców, przepisy kodeksu cywilnego uprawniają ich do dochodzenia naprawienia szkody rzeczywistej, jak i utraconych korzyści, podkreślono.

Przedsiębiorcy wskazują, że mimo iż formalnie ich działalność została przywrócona 6 czerwca, a ich powrót do funkcjonowania wiązał się z wykonaniem szeregu inwestycji mających na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa sanitarnego w ich obiektach, rząd wciąż nie informuje oficjalnie o tym, że ich działalność jest wznowiona. Informacji takich brak zarówno na stronach Ministerstwa Zdrowia, jak i GIS.

"Odnotowujemy spadek odwiedzin o 75-80%. Uważamy, że wpływ na to ma w dużym stopniu niespójna polityka informacyjna rządu, która prowadzi do tego, że mimo zniesionych obostrzeń oraz pełnego dostosowania do wymaganych wytycznych nasze przedsiębiorstwa nie są postrzegane jako miejsca bezpieczne. Co więcej, wielu klientów śledząc wytyczne władz, może odnieść mylne wrażenie, że nasze obiekty są wciąż zamknięte. Postulujemy o zmianę polityki informacyjnej i przekazu społecznego ze strony rządu - jako podmioty pełniące funkcje rekreacyjne dla dzieci chcemy być wymienieni na stronach ministerstwa, gdzie publikowane są wytyczne korzystania z usług i obiektów w kategorii sport i rekreacja" - powiedział dyrektor Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park w Bydgoszczy Szymon Paprocki, cytowany w materiale.

Przedsiębiorcy deklarują, że przedstawiciele branży przedstawili Ministerstwu Rozwoju swoje postulaty, jednak nie otrzymali żadnych propozycji pomocy i konkretnych rozwiązań, a jedynie sugestię przebranżowienia się. Postulaty dotyczą m.in. dopłaty do wynagrodzeń pracowników przez PUP przez okres 12 miesięcy oraz zwolnienie z ZUS na okres 12 miesięcy bez względu na rodzaj stosunku pracy, umożliwienia zaciągnięcia bezzwrotnych pożyczek z gwarancją Skarbu Państwa pod warunkiem zachowania zatrudnienia, dopłaty do odsetek kredytów lub leasingów, umorzenia podatków od nieruchomości czy negocjacji z bankami dotyczących odblokowania PKD 93.29.Z przy zaciąganiu kredytów, wskazano również.

Pokrzywdzeni przedsiębiorcy z branży turystycznej nie otrzymali od Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ani Rady Ministrów stanowiska odnośnie do wezwania do zapłaty odszkodowania na łączna kwotę ok. 141 mln zł za szkody wywołane zakazami i ograniczeniami wprowadzonymi w związku z epidemią COVID-19 przy jednoczesnym zaniechaniu wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, mimo, że wezwanie zostało złożone ponad cztery tygodnie temu, podano także.

"Każdego dnia zgłaszają się do nas nowi przedsiębiorcy działający w ramach szeroko rozumianej branży turystycznej, których sytuacja zmusza do wystąpienia z żądaniem rekompensaty poniesionych szkód do Skarbu Państwa. Mimo że kilka dni temu został uchwalony bon turystyczny, to w przyjętej formie nie stanowi pomocy dla branży turystycznej, jest to kolejny projekt socjalny skierowany na pozyskanie przychylności wyborców. Z bonu mogą teoretycznie skorzystać hotele i organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży, ci jednak stanowią ułamek branży. Znakomita większość z nas znajduje się w sytuacji dramatycznej i trudno nam już liczyć na to, że sytuacja w tym roku się poprawi" - podsumowała prezes Turystycznej Organizacji Otwartej Alina Dybaś.

(ISBnews)

23.07.2020 10:01
23.07.2020 08:21
22.07.2020 14:02
22.07.2020 10:05

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł o 6 pkt proc. w ujęciu m/m i wyniósł minus 13,4 pkt w lipcu br., wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem. Największy wzrost odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 11,7 pkt proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 6,4 pkt proc. dla oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju, 5,6 pkt proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, 3,3 pkt proc. dla oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz 2,8 pkt proc. dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego" - czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do lipca 2019 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 22,4 pkt proc., podano także.

"Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 10,3 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -13,6. Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największy wzrost odnotowano dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia (o 18,8 pkt proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 11,7 pkt proc. dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, 5,6 pkt proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz 5,0 pkt proc. dla oceny możliwości przyszłego" - czytamy dalej w komunikacie.

W lipcu br. WWUK osiągnął wartość o 19,5 pkt proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2019 r

Dla 84,6% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna miała wpływ na odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej, podano także.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

W tym miesiącu przeprowadzono 1 231 wywiadów metodą wywiadu telefonicznego w okresie 6-15 lipca 2020 r.

(ISBnews)

21.07.2020 14:21

Tempo spadku sprzedaży detalicznej może przyspieszyć do ok. 3% r/r w lipcu br., prognozują analitycy Ministerstwa Rozwoju (MR).

"Skala powrotu do zakupów w czerwcu była zdecydowanie wyższa od oczekiwań, szczególnie w zakresie samochodów oraz tekstyliów odzieży i obuwia, gdzie oczekiwano zdecydowanie większych spadków. Utrzymanie tego trendu pozwala oczekiwać stabilizacji sprzedaży detalicznej w kolejnych miesiącach. Oczekujemy, że w lipcu spadek sprzedaży może wynieść ok. 3%. Decydujący wpływ będzie miało dalsze ograniczenie tempa spadku sprzedaży samochodów. Z kolei sprzedaż żywności powinna utrzymać się na poziomie z lipca ub.r. W kategorii 'meble, rtv, agd' oczekujemy utrzymania wzrostu sprzedaży w kolejnych miesiącach" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

Jak podał dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS), sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) spadła o 1,3% r/r w czerwcu 2020 r., zaś w ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 8,4%. W czerwcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 7,5%). Udział tej sprzedaży spadł z 9,1% w maju br. do 7,7% w czerwcu br. Spadek udziału sprzedaży przez internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy 'tekstylia, odzież, obuwie' (z 26,8% przed miesiącem do 19,5%), a także podmioty z grup 'prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach' (odpowiednio z 25,2% do 21,8%) oraz 'meble, rtv, agd' (z 15,6% do 14,1%)

(ISBnews)

21.07.2020 14:14
21.07.2020 14:09
Poniedziałek, 10 sierpnia 2020
03:30 Chiny Inflacja PPI lipiec
03:30 Chiny Inflacja CPI lipiec
07:45 Szwajcaria Sytuacja na rynku pracy lipiec
08:00 Rumunia Bilans handlu zagranicznego czerwiec
08:00 Norwegia Inflacja PPI lipiec
08:00 Norwegia Inflacja konsumencka lipiec
09:00 Słowacja Produkcja przemysłowa czerwiec
09:00 Turcja Stopa bezrobocia czerwiec
10:30 Strefa Euro Indeks Sentix sierpień