10:57 | GMT: 08:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ASSECOBS

Data
Spółka
Wydarzenie
ASSECOBS
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ASSECOBS
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ASSECOBS
Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję.
ASSECOBS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.
ASSECOBS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję.
ASSECOBS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019 i wypłaty dywidendy.
ASSECOBS
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ASSECOBS
Publikacja raportu za 2019 rok.
ASSECOBS
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ASSECOBS
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
ASSECOBS
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
ASSECOBS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
ASSECOBS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
ASSECOBS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018 i wypłaty dywidendy.
ASSECOBS
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ASSECOBS
Publikacja raportu za 2018 rok.
ASSECOBS
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ASSECOBS
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
ASSECOBS
Wypłata dywidendy 1,30 zł na akcję.
ASSECOBS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
ASSECOBS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
ASSECOBS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ASSECOBS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017 i wypłaty dywidendy.
ASSECOBS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
ASSECOBS
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ASSECOBS
NWZA ws. połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Macrologic S.A.
ASSECOBS
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
ASSECOBS
Wypłata dywidendy 1,27 zł na akcję.
ASSECOBS
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia przysługującego członkom RN.
ASSECOBS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,27 zł na akcję.
ASSECOBS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,27 zł na akcję.
ASSECOBS
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ASSECOBS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016 i wypłaty dywidendy.
ASSECOBS
Publikacja raportu za 2016 rok.
ASSECOBS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ASSECOBS
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
ASSECOBS
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
ASSECOBS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
ASSECOBS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
ASSECOBS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ASSECOBS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015 i wypłaty dywidendy.
ASSECOBS
Publikacja raportu za 2015 rok.
ASSECOBS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ASSECOBS
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
ASSECOBS
Wypłata dywidendy 0,85 zł na akcję.
ASSECOBS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.
ASSECOBS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
ASSECOBS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ASSECOBS
ZWZA ws. podziału zysku w roku obrotowym 2014, wypłaty dywidendy oraz zmiany statutu.
ASSECOBS
Publikacja raportu za 2014 rok.
ASSECOBS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ASSECOBS
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
ASSECOBS
Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
ASSECOBS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
ASSECOBS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
ASSECOBS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ASSECOBS
ZWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za 2013r.
ASSECOBS
Publikacja raportu za 2013 rok.
ASSECOBS
NWZA ws. zmiany wynagrodzenia przewodniczącego RN z tytułu wykonywania jego obowiązków.
ASSECOBS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ASSECOBS
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
ASSECOBS
Wypłata dywidendy 0,79 zł na akcję.
ASSECOBS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,79 zł na akcję.
ASSECOBS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,79 zł na akcję.
ASSECOBS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ASSECOBS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2012 i wypłaty dywidendy.
ASSECOBS
Publikacja raportu za 2012 rok.
ASSECOBS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ASSECOBS
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
ASSECOBS
NWZA ws. zmian statutu oraz zmiany wynagrodzenia przysługującego przewodniczącemu RN.
ASSECOBS
Wypłata dywidendy 0,96 zł na akcję.
ASSECOBS
NWZA ws. powołania członków RN.
ASSECOBS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,96 zł na akcję.
ASSECOBS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,96 zł na akcję.
ASSECOBS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ASSECOBS
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011 i wypłaty dywidendy.
ASSECOBS
Publikacja raportu za 2011 rok.
ASSECOBS
Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2011 roku.
ASSECOBS
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego, powołania członka RN oraz zmian w statucie.
ASSECOBS
Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
ASSECOBS
Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
ASSECOBS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
ASSECOBS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
ASSECOBS
Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2011 roku.
ASSECOBS
WZA
ASSECOBS
Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek