21:04 | GMT: 19:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ACAUTOGAZ

Data
Spółka
Wydarzenie
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ACAUTOGAZ
Wypłata dywidendy 1,85 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,85 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,85 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za 2019 rok.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ACAUTOGAZ
NWZA ws. wyboru członka RN.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
ACAUTOGAZ
Wypłata dywidendy 3,94 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,94 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,94 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za 2018 rok.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ACAUTOGAZ
Wprowadzenie do obrotu na GPW 79.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ACAUTOGAZ
Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r., utworzenia Programu Motywacyjnego skierowanego do osób kluczowych dla spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za 2017 rok.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ACAUTOGAZ
Wypłata dywidendy 2,70 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,70 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,70 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
ACAUTOGAZ
Wprowadzenie do obrotu na GPW 25.828 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ACAUTOGAZ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 r.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za 2016 rok.
ACAUTOGAZ
Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
NWZA ws. przeznaczenia zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
ACAUTOGAZ
Wprowadzenie do obrotu na GPW 37.055 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ACAUTOGAZ
Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ACAUTOGAZ
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 r., utworzenia Programu Motywacyjnego skierowanego do osób kluczowych dla spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za 2015 rok.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
ACAUTOGAZ
Wprowadzenie do obrotu na GPW 73.100 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ACAUTOGAZ
Wypłata dywidendy 2,30 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,30 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,30 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
ZWZA ws. zmiany uchwały nr 7/08/09/2008 WZA z dnia 08.09.2008 r., podziału zysku za rok 2014 oraz zmiany statutu.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za 2014 rok.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
ACAUTOGAZ
Wypłata dywidendy 2,30 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,30 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,30 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ACAUTOGAZ
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za 2013 rok.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
ACAUTOGAZ
Wypłata dywidendy 2,10 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,10 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,10 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
Wprowadzenie do obrotu na GPW 128.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ACAUTOGAZ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok, utworzenia Programu Motywacyjnego skierowanego do osób kluczowych dla spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za 2012 rok.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ACAUTOGAZ
Wypłata dywidendy 2,38 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ACAUTOGAZ
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,38 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,38 zł na akcję.
ACAUTOGAZ
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za 2011 rok.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ACAUTOGAZ
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
ACAUTOGAZ
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
ACAUTOGAZ
Debiut spółki na GPW.
ACAUTOGAZ
Zakończenie zapisów w transzy instytucjonalnej.
ACAUTOGAZ
Początek zapisów w transzy instytucjonalnej.
ACAUTOGAZ
Zakończenie zapisów w transzy detalicznej i budowy księgi popytu.
ACAUTOGAZ
Początek budowy księgi popytu.
ACAUTOGAZ
Początek zapisów w transzy detalicznej.


«Powrót do terminarza spółek