14:12 | GMT: 12:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ASSECOPOL

Data
Spółka
Wydarzenie
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ASSECOPOL
Wypłata dywidendy 3,01 zł na akcję.
ASSECOPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,01 zł na akcję.
ASSECOPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,01 zł na akcję.
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ASSECOPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019 i wypłaty dywidendy.
ASSECOPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ASSECOPOL
Wypłata dywidendy 3,07 zł na akcję.
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ASSECOPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,07 zł na akcję.
ASSECOPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,07 zł na akcję.
ASSECOPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018 i wypłaty dywidendy.
ASSECOPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ASSECOPOL
Wypłata dywidendy 3,01 zł na akcję.
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ASSECOPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,01 zł na akcję.
ASSECOPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,01 zł na akcję.
ASSECOPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego przez w roku obrotowym 2017 i wypłaty dywidendy, nabycia nieruchomości oraz zbycia nieruchomości.
ASSECOPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ASSECOPOL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 opuszczając jednocześnie indeks WIG20.
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ASSECOPOL
Wypłata dywidendy 3,01 zł na akcję.
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ASSECOPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,01 zł na akcję.
ASSECOPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,01 zł na akcję.
ASSECOPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016 i wypłaty dywidendy.
ASSECOPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ASSECOPOL
Wypłata dywidendy 3,01 zł na akcję.
ASSECOPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,01 zł na akcję.
ASSECOPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,01 zł na akcję.
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ASSECOPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015 i wypłaty dywidendy, powołania członków RN na nową wspólną kadencję obejmującą lata 2017-2021, zmiany wynagrodzenia członków RN, wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa na podmioty należące do grupy kapitałowej spółki oraz połączenia spółki Asseco Poland S.A. ze spółką Infovide-Matrix S.A.
ASSECOPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ASSECOPOL
Wypłata dywidendy 2,90 zł na akcję.
ASSECOPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,90 zł na akcję.
ASSECOPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,90 zł na akcję.
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ASSECOPOL
ZWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014 oraz wypłaty dywidendy.
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ASSECOPOL
Wypłata dywidendy 2,60 zł na akcję.
ASSECOPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,60 zł na akcję.
ASSECOPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,60 zł na akcję.
ASSECOPOL
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ASSECOPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ASSECOPOL
NWZA ws. m.in. połączenia Asseco Poland S.A. z Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym „POSTINFO” Sp. z o.o.
ASSECOPOL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
ASSECOPOL
Wypłata dywidendy 2,41 zł na akcję.
ASSECOPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,41 zł na akcję.
ASSECOPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,41 zł na akcję.
ASSECOPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
ASSECOPOL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ASSECOPOL
NWZA ws. zmiany uchwały nr 39 ZWZA z 25 kwietnia 2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu, zmiany §13 statutu oraz powołania członka RN na bieżącą kadencję obejmującą lata 2012-2016.
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ASSECOPOL
NWZA ws. powołania członka RN na bieżącą kadencję obejmującą lata 2012 - 2016 oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
ASSECOPOL
Wypłata dywidendy 2,19 zł na akcję.
ASSECOPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,19 zł na akcję.
ASSECOPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,19 zł na akcję.
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ASSECOPOL
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011 i wypłaty dywidendy, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian zasad wynagradzania członków RN.
ASSECOPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ASSECOPOL
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
ASSECOPOL
NWZA ws. uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmiany statutu.
ASSECOPOL
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ASSECOPOL
Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję.
ASSECOPOL
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
ASSECOPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.
ASSECOPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ASSECOPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję.
ASSECOPOL
WZA
ASSECOPOL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ASSECOPOL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.
ASSECOPOL
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
ASSECOPOL
NWZA
ASSECOPOL
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
ASSECOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
ASSECOPOL
Przydział akcji w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
ASSECOPOL
Ostatni dzień zapisów w wykonywaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
ASSECOPOL
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii J.
ASSECOPOL
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii J. Początek zapisów w wykonywaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
ASSECOPOL
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J.


«Powrót do terminarza spółek