21:48 | GMT: 19:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ALIOR

Data
Spółka
Wydarzenie
ALIOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ALIOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ALIOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
ALIOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ALIOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ALIOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ALIOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ALIOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ALIOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ALIOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ALIOR
NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na rozporządzanie i nabywanie przez bank aktywów finansowych zaliczanych do aktywów trwałych oraz na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji i udziałów w związku z działalnością operacyjną banku.
ALIOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ALIOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 32.146 akcji serii D i 3.129 akcji serii E.
ALIOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ALIOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ALIOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
ALIOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ALIOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 347.296 akcji serii D, 514.178 akcji serii E, 318.401 akcji serii F.
ALIOR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
ALIOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.905 akcji serii D i 4.312 akcji serii E.
ALIOR
NWZA ws. zmiany statutu.
ALIOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ALIOR
NWZA ws. powołania członka RN.
ALIOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.776 akcji serii D, 2.785 akcji serii E oraz 300 akcji serii F.
ALIOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ALIOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
ALIOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ALIOR
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ALIOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ALIOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 51 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
ALIOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ALIOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ALIOR
NWZA ws. podziału Banku BPH Spółka Akcyjna, przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Alior Banku S.A. oraz zmian w składzie RN Alior Bank Spółki Akcyjnej.
ALIOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 56.550.249 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ALIOR
Ostatni dzień obrotu na GPW 56.550.249 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ALIOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 56.550.249 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ALIOR
Zakończenie zapisów na akcje serii I.
ALIOR
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii I.
ALIOR
Początek zapisów na akcje serii I. Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii I.
ALIOR
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
ALIOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ALIOR
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej oraz zmiany statutu i in.
ALIOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
ALIOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ALIOR
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ALIOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ALIOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.267 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ALIOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ALIOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 159.588 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ALIOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, połączenia Alior Bank Spółka Akcyjna i Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
ALIOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ALIOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 187.744 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ALIOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ALIOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.355.498 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ALIOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 17.005 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ALIOR
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ALIOR
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z pozbawieniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ALIOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.100 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ALIOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ALIOR
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ALIOR
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
ALIOR
NWZA ws. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmian w składzie RN.
ALIOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.358.296 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ALIOR
Ostatni dzień notowań na GPW 6.358.296 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ALIOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.358.296 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ALIOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki.
ALIOR
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia w całości prawa poboru akcji serii G, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G lub praw do akcji serii G do obrotu GPW oraz zmiany statutu.
ALIOR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
ALIOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ALIOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
ALIOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ALIOR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
ALIOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ALIOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ALIOR
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ALIOR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-banki.
ALIOR
Debiut spółki na GPW.
ALIOR
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
ALIOR
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
ALIOR
Zakończenie procesu budowania księgi popytu.
ALIOR
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
ALIOR
Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
ALIOR
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu.


«Powrót do terminarza spółek