22:02 | GMT: 20:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
AMBRA

Data
Spółka
Wydarzenie
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
AMBRA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019/2020.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
AMBRA
Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
AMBRA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
AMBRA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
AMBRA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018/2019.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
AMBRA
Wypłata dywidendy 0,68 zł na akcję.
AMBRA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,68 zł na akcję.
AMBRA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,68 zł na akcję.
AMBRA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017/2018 oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
AMBRA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
AMBRA
Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
AMBRA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
AMBRA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
AMBRA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016/2017.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
AMBRA
Wypłata dywidendy 0,52 zł na akcję.
AMBRA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,52 zł na akcję.
AMBRA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,52 zł na akcję.
AMBRA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015/2016.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
AMBRA
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
AMBRA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
AMBRA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
AMBRA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014/2015.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
AMBRA
Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
AMBRA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
AMBRA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
AMBRA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2013/2014.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
AMBRA
Wypłata dywidendy 0,43 zł na akcję.
AMBRA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,43 zł na akcję.
AMBRA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,43 zł na akcję.
AMBRA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012/2013.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
AMBRA
NWZA ws. połączenia "Ambra" S.A. jako spółki przejmującej oraz spółek "Centrum Wina – Dystrybucja" Sp. z o.o. i "Capricorn Investments" Sp. z o.o. jako spółek przejmowanych.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
AMBRA
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
AMBRA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
AMBRA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
AMBRA
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011/2012.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
AMBRA
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
AMBRA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
AMBRA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
AMBRA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2010/2011.
AMBRA
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
AMBRA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.


«Powrót do terminarza spółek