10:33 | GMT: 08:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ALUMETAL

Data
Spółka
Wydarzenie
ALUMETAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ALUMETAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
ALUMETAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ALUMETAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ALUMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ALUMETAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ALUMETAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ALUMETAL
Wypłata dywidendy 4,08 zł na akcję.
ALUMETAL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,08 zł na akcję.
ALUMETAL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,08 zł na akcję.
ALUMETAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ALUMETAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ALUMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ALUMETAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ALUMETAL
NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu, zmiany uchwały nr 3 NWZ z 7 listopada 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
ALUMETAL
Wypłata dywidendy 2,92 zł na akcję.
ALUMETAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ALUMETAL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,92 zł na akcję.
ALUMETAL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,92 zł na akcję.
ALUMETAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ALUMETAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ALUMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ALUMETAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ALUMETAL
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.
ALUMETAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ALUMETAL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.513 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ALUMETAL
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
ALUMETAL
Wypłata dywidendy 2,92 zł na akcję.
ALUMETAL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,92 zł na akcję.
ALUMETAL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,92 zł na akcję.
ALUMETAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ALUMETAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ALUMETAL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
ALUMETAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ALUMETAL
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
ALUMETAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ALUMETAL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ALUMETAL
Wypłata dywidendy 2,55 zł na akcję.
ALUMETAL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,55 zł na akcję.
ALUMETAL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,55 zł na akcję.
ALUMETAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ALUMETAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ALUMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ALUMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ALUMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ALUMETAL
Wypłata dywidendy 1,95 zł na akcję.
ALUMETAL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ALUMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ALUMETAL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,95 zł na akcję.
ALUMETAL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,95 zł na akcję.
ALUMETAL
ZWZA ws. podziału zysku za 2014 r. i lata ubiegłe, powołania członków RN oraz wynagrodzenia członków RN.
ALUMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ALUMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ALUMETAL
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ALUMETAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ALUMETAL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
ALUMETAL
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela: 9.800.570 serii A, 1.507.440 serii B oraz 1.507.440 serii C.
ALUMETAL
Zakończenie budowania księgi popytu oraz przyjmowania zapisów na akcje serii A, B i C wśród inwestorów indywidualnych.
ALUMETAL
Początek budowania księgi popytu oraz przyjmowania zapisów na akcje serii A, B i C wśród inwestorów indywidualnych.


«Powrót do terminarza spółek