20:20 | GMT: 18:20 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ANALIZY

Data
Spółka
Wydarzenie
ANALIZY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ANALIZY
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
ANALIZY
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2019.
ANALIZY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ANALIZY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ANALIZY
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
ANALIZY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ANALIZY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
ANALIZY
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2018.
ANALIZY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ANALIZY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ANALIZY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
ANALIZY
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ANALIZY
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
ANALIZY
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ANALIZY
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
ANALIZY
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ANALIZY
Publikacja raportu za 2017 rok.
ANALIZY
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ANALIZY
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ANALIZY
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ANALIZY
Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
ANALIZY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
ANALIZY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
ANALIZY
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016 oraz podziału zysku z lat poprzednich.
ANALIZY
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ANALIZY
Publikacja raportu za 2016 rok.
ANALIZY
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ANALIZY
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ANALIZY
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
ANALIZY
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ANALIZY
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015 oraz pokrycia z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych.
ANALIZY
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ANALIZY
Publikacja raportu za 2015 rok.
ANALIZY
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ANALIZY
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ANALIZY
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ANALIZY
ZWZA ws. m.in. przeznaczeniu zysku za rok 2014 oraz pokrycia z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych.
ANALIZY
Publikacja raportu za 2014 rok.
ANALIZY
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ANALIZY
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ANALIZY
NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia dla członków RN oraz zmian w składzie RN.
ANALIZY
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ANALIZY
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ANALIZY
Wypłata dywidendy 1,00 na akcję.
ANALIZY
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ANALIZY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
ANALIZY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
ANALIZY
ZWZA ws. nabycia akcji własnych, przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz zmian w składzie RN.
ANALIZY
Publikacja raportu za 2013 rok.
ANALIZY
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ANALIZY
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ANALIZY
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ANALIZY
Wypłata dywidendy 0,85 zł na akcję.
ANALIZY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.
ANALIZY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
ANALIZY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, nabycia własnych akcji, obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie własnych akcji.
ANALIZY
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ANALIZY
Publikacja raportu za 2012 rok.
ANALIZY
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ANALIZY
NWZA ws. nabycia akcji własnych.
ANALIZY
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ANALIZY
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ANALIZY
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
ANALIZY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
ANALIZY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
ANALIZY
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
ANALIZY
Publikacja raportu za 2011 rok.
ANALIZY
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ANALIZY
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ANALIZY
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ANALIZY
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ANALIZY
WZA
ANALIZY
Publikacja raportu za 2010 rok.
ANALIZY
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ANALIZY
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
ANALIZY
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ANALIZY
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
ANALIZY
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ANALIZY
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
ANALIZY
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek