10:17 | GMT: 08:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
APATOR

Data
Spółka
Wydarzenie
APATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
APATOR
Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.
APATOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
APATOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.
APATOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
APATOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
APATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
APATOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
APATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
APATOR
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 0,45 zł na akcję.
APATOR
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 0,45 zł na akcję.
APATOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
APATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
APATOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
APATOR
Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
APATOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
APATOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
APATOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
APATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
APATOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
APATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
APATOR
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,40 zł na akcję.
APATOR
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,40 zł na akcję.
APATOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
APATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
APATOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
APATOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.001 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
APATOR
Wypłata dywidendy 0,85 zł na akcję.
APATOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.
APATOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
APATOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
APATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
APATOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
APATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
APATOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.199 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
APATOR
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 0,35 zł na akcję.
APATOR
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 0,35 zł na akcję.
APATOR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
APATOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
APATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
APATOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
APATOR
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
APATOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
APATOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
APATOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
APATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
APATOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
APATOR
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
APATOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 92.380 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
APATOR
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,35 zł na akcję.
APATOR
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,35 zł na akcję.
APATOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
APATOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
APATOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
APATOR
Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.
APATOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
APATOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
APATOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz likwidacji funduszu rezerwowego na wypłatę dywidendy.
APATOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
APATOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
APATOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
APATOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.030 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
APATOR
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,30 zł na akcję.
APATOR
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,30 zł na akcję.
APATOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
APATOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
APATOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
APATOR
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
APATOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
APATOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
APATOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
APATOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
APATOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
APATOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
APATOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 163.519 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
APATOR
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2014, w wysokości 0,30 zł na akcję.
APATOR
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2014, w wysokości 0,30 zł na akcję.
APATOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
APATOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
APATOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
APATOR
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
APATOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
APATOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
APATOR
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, podziału niepodzielonego zysku za rok 2012 oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
APATOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
APATOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
APATOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
APATOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
APATOR
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 0,30 zł na akcję.
APATOR
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 0,30 zł na akcję.
APATOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
APATOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
APATOR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2013 roku.
APATOR
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
APATOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
APATOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
APATOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
APATOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
APATOR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
APATOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
APATOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
APATOR
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
APATOR
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2012, w wysokości 0,40 zł na akcję.
APATOR
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2012, w wysokości 0,40 zł na akcję.
APATOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
APATOR
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
APATOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
APATOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
APATOR
WZA
APATOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
APATOR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
APATOR
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
APATOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
APATOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
APATOR
WZA
APATOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
APATOR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
APATOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
APATOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
APATOR
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2010, w wysokości 0,25 zł na akcję.
APATOR
NWZA ws. zmian w statucie.
APATOR
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2010, w wysokości 0,25 zł na akcję.
APATOR
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek