12:12 | GMT: 10:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BAHOLDING

Data
Spółka
Wydarzenie
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BAHOLDING
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BAHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BAHOLDING
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,05 zł na akcję.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BAHOLDING
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,04 zł na akcję.
BAHOLDING
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
BAHOLDING
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BAHOLDING
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy.
BAHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BAHOLDING
Wypłata II raty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2018, w wysokości 0,13 zł na akcję.
BAHOLDING
Wypłata I raty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2018, w wysokości 0,13 zł na akcję.
BAHOLDING
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2018 w wysokości 0,26 zł na akcję.
BAHOLDING
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BAHOLDING
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,46 zł na akcję.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BAHOLDING
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,46 zł na akcję.
BAHOLDING
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,92 zł na akcję.
BAHOLDING
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,92 zł na akcję.
BAHOLDING
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
BAHOLDING
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BAHOLDING
Początek notowań spółki MARVIPOL (MVP) pod nazwą BAHOLDING (BAH) w związku ze zmianą firmy.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BAHOLDING
NWZA ws. podziału spółki Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie części majątku spółki Marvipol S.A. na spółkę Marvipol Development S.A. (dawniej: M Automotive Holding S.A.) z siedzibą w Warszawie oraz zmiany statutu.
BAHOLDING
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,41 zł na akcję.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BAHOLDING
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,41 zł na akcję.
BAHOLDING
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,82 zł na akcję.
BAHOLDING
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,82 zł na akcję.
BAHOLDING
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BAHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
BAHOLDING
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
BAHOLDING
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
BAHOLDING
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
BAHOLDING
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BAHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BAHOLDING
NWZA ws. zmian statutu, wyrażenia zgody na zawarcie umów o zarządzanie w rozumieniu art. 7 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przewidujących zarządzanie przez Marvipol S.A. swoimi spółkami zależnymi prowadzącymi działalność w branży motoryzacyjnej.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BAHOLDING
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BAHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BAHOLDING
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BAHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BAHOLDING
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.628.452 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BAHOLDING
NWZA ws. ustalenia liczby członków zarządu oraz powołania członków zarządu.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BAHOLDING
ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
BAHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
BAHOLDING
NWZA ws. składu RN.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BAHOLDING
NWZA ws. składu RN.
BAHOLDING
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji nowej emisji serii I z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz ustalenia zasad wynagrodzenia niezależnych członków RN.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BAHOLDING
NWZA ws. emisji obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa poboru, powołania członka RN na nową kadencję, zmiany uchwały nr 4 NWZA z 4 stycznia 2012 w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji i in.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BAHOLDING
WZA
BAHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BAHOLDING
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia przez spółkę akcji własnych.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
BAHOLDING
NWZA ws. zmian w statucie.
BAHOLDING
NWZA ws. zmiany uchwały NWZA nr 4 z 6 maja 2011 w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, uchylenia uchwał WZA nr 21 i nr 22 z 25 marca 2011 w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i emisji warrantów subskrypcyjnych.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
BAHOLDING
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia przez spółkę akcji własnych.
BAHOLDING
WZA
BAHOLDING
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek