20:02 | GMT: 18:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BINARY

Data
Spółka
Wydarzenie
BINARY
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
BINARY
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BINARY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
BINARY
Publikacja raportu za 2019 rok.
BINARY
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BINARY
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
BINARY
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BINARY
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
BINARY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
BINARY
Publikacja raportu za 2018 rok.
BINARY
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
BINARY
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
BINARY
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BINARY
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
BINARY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
BINARY
Publikacja raportu za 2017 rok.
BINARY
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BINARY
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
BINARY
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BINARY
NWZA ws. odwołania członka RN oraz powołania członka RN.
BINARY
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BINARY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
BINARY
Publikacja raportu za 2016 rok.
BINARY
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BINARY
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BINARY
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BINARY
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BINARY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
BINARY
Publikacja raportu za 2015 rok.
BINARY
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BINARY
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BINARY
NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie akcji serii A do obrotu na NC, odwołania członków RN, powołania członków RN, wyłączenia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, zatwierdzenia zmian w regulaminie RN.
BINARY
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BINARY
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BINARY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu na NC, dalszego istnienia spółki.
BINARY
Publikacja raportu za 2014 rok.
BINARY
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BINARY
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BINARY
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BINARY
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BINARY
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki oraz powołania członków RN.
BINARY
Publikacja raportu za 2013 rok.
BINARY
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BINARY
NWZA ws. powołania członków RN.
BINARY
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BINARY
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BINARY
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BINARY
Publikacja raportu za 2012 rok.
BINARY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
BINARY
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BINARY
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BINARY
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BINARY
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BINARY
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
BINARY
Publikacja raportu za 2011 rok.
BINARY
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BINARY
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
BINARY
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BINARY
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.
BINARY
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BINARY
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek