20:00 | GMT: 18:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BLKCHNLAB

Data
Spółka
Wydarzenie
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BLKCHNLAB
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za 2019 rok.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BLKCHNLAB
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
BLKCHNLAB
NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BLKCHNLAB
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za 2018 rok.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
BLKCHNLAB
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
BLKCHNLAB
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za 2017 rok.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BLKCHNLAB
NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii H, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BLKCHNLAB
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za 2016 rok.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BLKCHNLAB
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii G z pozbawieniem części dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za 2015 rok.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BLKCHNLAB
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za 2014 rok.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BLKCHNLAB
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za 2013 rok.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BLKCHNLAB
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii D.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za 2012 rok.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BLKCHNLAB
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BLKCHNLAB
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz pokrycia z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za 2011 rok.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
BLKCHNLAB
NWZA ws. zmian statutu, nabywania akcji własnych, przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BLKCHNLAB
WZA
BLKCHNLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
BLKCHNLAB
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BLKCHNLAB
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek