11:14 | GMT: 09:14 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
INTERCARS

Data
Spółka
Wydarzenie
INTERCARS
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
INTERCARS
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
INTERCARS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
INTERCARS
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
INTERCARS
Publikacja raportu za 2019 rok.
INTERCARS
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
INTERCARS
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
INTERCARS
Wypłata dywidendy 0,71 zł na akcję.
INTERCARS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.
INTERCARS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.
INTERCARS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
INTERCARS
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
INTERCARS
Publikacja raportu za 2018 rok.
INTERCARS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
INTERCARS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
INTERCARS
Wypłata dywidendy 0,71 zł na akcję.
INTERCARS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.
INTERCARS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.
INTERCARS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz udzielenia zgody na zbycie lub dokonanie innych czynności prawnych w odniesieniu do znaków towarowych związanych z działalnością motocyklową przez Inter Cars Marketing Services sp. z o.o.
INTERCARS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
INTERCARS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
INTERCARS
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
INTERCARS
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
INTERCARS
Wypłata dywidendy 0,71 zł na akcję.
INTERCARS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.
INTERCARS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.
INTERCARS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
INTERCARS
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
INTERCARS
Publikacja raportu za 2016 rok.
INTERCARS
NWZA ws. zmiany statutu.
INTERCARS
NWZA ws. udzielenia zgody na ustanowienie zastawów finansowych i rejestrowych na udziałach w spółce Inter Cars Marketing Services sp. z o.o.
INTERCARS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
INTERCARS
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
INTERCARS
Wypłata dywidendy 0,71 zł na akcję.
INTERCARS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.
INTERCARS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.
INTERCARS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
INTERCARS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
INTERCARS
Publikacja raportu za 2015 rok.
INTERCARS
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
INTERCARS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
INTERCARS
NWZA ws. powołania członka RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
INTERCARS
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
INTERCARS
Wypłata dywidendy 0,71 zł na akcję.
INTERCARS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.
INTERCARS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.
INTERCARS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
INTERCARS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
INTERCARS
Publikacja raportu za 2014 rok.
INTERCARS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
INTERCARS
NWZA ws. zmiany statutu.
INTERCARS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
INTERCARS
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
INTERCARS
Wypłata dywidendy 0,71 zł na akcję.
INTERCARS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.
INTERCARS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.
INTERCARS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
INTERCARS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
INTERCARS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
INTERCARS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
INTERCARS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
INTERCARS
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
INTERCARS
ZWZA ws. m.in. podział zysku za rok 2012.
INTERCARS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
INTERCARS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
INTERCARS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
INTERCARS
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie, wydzielonej w ramach działalności prowadzonej przez Inter Cars S.A., zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność logistyczną do spółki zależnej ILS Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
INTERCARS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
INTERCARS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
INTERCARS
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
INTERCARS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
INTERCARS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
INTERCARS
WZA ws. m.in. podziału zysku.
INTERCARS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
INTERCARS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
INTERCARS
NWZA ws. wyodrębnienia w grupie kapitałowej Inter Cars S.A. działalności marketingowej poprzez zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Inter Cars S.A. zajmującej się tą działalnością - do spółki zależnej Inter Cars S.A.
INTERCARS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
INTERCARS
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
INTERCARS
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
INTERCARS
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
INTERCARS
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
INTERCARS
WZA
INTERCARS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
INTERCARS
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
INTERCARS
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek