22:17 | GMT: 20:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
DOMDEV

Data
Spółka
Wydarzenie
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
DOMDEV
Wypłata dywidendy 9,50 zł na akcję.
DOMDEV
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,50 zł na akcję.
DOMDEV
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,50 zł na akcję.
DOMDEV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DOMDEV
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji serii AA oraz 50.000 akcji serii AB.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
DOMDEV
Wypłata dywidendy 9,05 zł na akcję.
DOMDEV
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,05 zł na akcję.
DOMDEV
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,05 zł na akcję.
DOMDEV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018, przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
DOMDEV
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Z.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
DOMDEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DOMDEV
Wypłata dywidendy 7,60 zł na akcję.
DOMDEV
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,60 zł na akcję.
DOMDEV
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,60 zł na akcję.
DOMDEV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017, przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
DOMDEV
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Y.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III półrocze 2017 roku.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
DOMDEV
Wypłata dywidendy 5,05 zł na akcję.
DOMDEV
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,05 zł na akcję.
DOMDEV
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,05 zł na akcję.
DOMDEV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DOMDEV
Wprowadzenie do obrotu na GPW 85.830 akcji zwykłych na okaziciela serii W.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
DOMDEV
Wypłata dywidendy 3,25 zł na akcję.
DOMDEV
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,25 zł na akcję.
DOMDEV
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,25 zł na akcję.
DOMDEV
ZWZA ws. podziału zysku netto za rok 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
DOMDEV
Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.320 akcji serii U oraz 1.000 akcji serii V.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
DOMDEV
NWZA ws. zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
DOMDEV
Wypłata dywidendy 2,25 zł na akcję.
DOMDEV
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,25 zł na akcję.
DOMDEV
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,25 zł na akcję.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
DOMDEV
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T.
DOMDEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
DOMDEV
Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.
DOMDEV
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję.
DOMDEV
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,20 zł na akcję.
DOMDEV
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DOMDEV
Wprowadzenie do obrotu na GPW 17.075 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
DOMDEV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
DOMDEV
Wprowadzenie do obrotu na GPW 925 akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz 11.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
DOMDEV
Wypłata dywidendy 3,68 zł na akcję.
DOMDEV
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,68 zł na akcję.
DOMDEV
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,68 zł na akcję.
DOMDEV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
DOMDEV
Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
DOMDEV
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M i N.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
DOMDEV
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
DOMDEV
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
DOMDEV
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
DOMDEV
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
DOMDEV
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
DOMDEV
Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
DOMDEV
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
DOMDEV
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
DOMDEV
WZA
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
DOMDEV
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek