21:53 | GMT: 19:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ESOTIQ

Data
Spółka
Wydarzenie
ESOTIQ
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ESOTIQ
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ESOTIQ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
ESOTIQ
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ESOTIQ
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ESOTIQ
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ESOTIQ
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
ESOTIQ
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ESOTIQ
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
ESOTIQ
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
ESOTIQ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
ESOTIQ
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ESOTIQ
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ESOTIQ
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ESOTIQ
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
ESOTIQ
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ESOTIQ
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
ESOTIQ
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
ESOTIQ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
ESOTIQ
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ESOTIQ
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ESOTIQ
NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki oraz wynagradzania członków RN i Komitetu Audytu.
ESOTIQ
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ESOTIQ
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ESOTIQ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
ESOTIQ
NWZA ws. podziału spółki.
ESOTIQ
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ESOTIQ
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
ESOTIQ
NWZA ws. podziału spółki oraz zmian w składzie RN.
ESOTIQ
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ESOTIQ
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ESOTIQ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
ESOTIQ
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ESOTIQ
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ESOTIQ
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
ESOTIQ
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ESOTIQ
Wprowadzenie do obrotu na GPW 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ESOTIQ
Ostatni dzień notowania na GPW 450.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ESOTIQ
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ESOTIQ
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
ESOTIQ
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 450.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F, 600.000 akcji serii B, 4.000 akcji serii C oraz 150.000 akcji serii D. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ESOTIQ
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
ESOTIQ
Zakończenie zapisów w transzy instytucjonalnej na akcje serii F.
ESOTIQ
Początek zapisów w transzy instytucjonalnej na akcje serii F.
ESOTIQ
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii F.
ESOTIQ
Zakończenie zapisów w transzy indywidualnej na akcje serii F.
ESOTIQ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
ESOTIQ
Początek budowy księgi popytu i zapisów w transzy indywidualnej na akcje serii F.
ESOTIQ
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ESOTIQ
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ESOTIQ
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 3 WZA z dnia 10.10.2014 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F w trybie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia praw do akcji serii F oraz akcji serii F do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ESOTIQ
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ESOTIQ
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ESOTIQ
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ESOTIQ
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ESOTIQ
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013, dopuszczenia do obrotu na NC akcji serii E, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ESOTIQ
Publikacja raportu za 2013 rok.
ESOTIQ
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ESOTIQ
NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii B, C i D, zmiany przedmiotu działalności, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ESOTIQ
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ESOTIQ
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ESOTIQ
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ESOTIQ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz zmiany uchwały numer 14/2012 ZWZ z 22 czerwca 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru.
ESOTIQ
Publikacja raportu za 2012 rok.
ESOTIQ
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ESOTIQ
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ESOTIQ
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ESOTIQ
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ESOTIQ
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru.
ESOTIQ
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ESOTIQ
Publikacja raportu za 2011 rok.
ESOTIQ
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
ESOTIQ
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ESOTIQ
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ESOTIQ
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ESOTIQ
Split akcji w stosunku 1:10.
ESOTIQ
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ESOTIQ
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek