20:59 | GMT: 18:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
EDINVEST

Data
Spółka
Wydarzenie
EDINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
EDINVEST
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
EDINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
EDINVEST
Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.
EDINVEST
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
EDINVEST
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
EDINVEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
EDINVEST
Publikacja raportu za 2019 rok.
EDINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
EDINVEST
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
EDINVEST
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
EDINVEST
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
EDINVEST
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
EDINVEST
NWZA ws. upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
EDINVEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
EDINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
EDINVEST
Publikacja raportu za 2018 rok.
EDINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
EDINVEST
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
EDINVEST
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
EDINVEST
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
EDINVEST
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
EDINVEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
EDINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
EDINVEST
Publikacja raportu za 2017 rok.
EDINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
EDINVEST
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
EDINVEST
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
EDINVEST
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
EDINVEST
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
EDINVEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
EDINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
EDINVEST
Publikacja raportu za 2016 rok.
EDINVEST
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
EDINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EDINVEST
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
EDINVEST
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
EDINVEST
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
EDINVEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
EDINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EDINVEST
Publikacja raportu za 2015 rok.
EDINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EDINVEST
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
EDINVEST
Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
EDINVEST
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
EDINVEST
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
EDINVEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty premii dla członków RN za rok obrotowy 2014.
EDINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EDINVEST
Publikacja raportu za 2014 rok.
EDINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
EDINVEST
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
EDINVEST
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
EDINVEST
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
EDINVEST
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
EDINVEST
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
EDINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EDINVEST
Publikacja raportu za 2013 rok.
EDINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EDINVEST
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
EDINVEST
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
EDINVEST
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
EDINVEST
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
EDINVEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
EDINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
EDINVEST
Publikacja raportu za 2012 rok.
EDINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
EDINVEST
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
EDINVEST
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
EDINVEST
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
EDINVEST
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
EDINVEST
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 i pokrycia straty z lat ubiegłych.
EDINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EDINVEST
Publikacja raportu za 2011 rok.
EDINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EDINVEST
NWZA ws. zmiany uchwały Nr 4 NWZ z dnia 4 lipca 2011 w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
EDINVEST
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
EDINVEST
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
EDINVEST
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
EDINVEST
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
EDINVEST
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
EDINVEST
WZA
EDINVEST
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
EDINVEST
Publikacja raportu za 2010 rok.
EDINVEST
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
EDINVEST
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
EDINVEST
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
EDINVEST
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
EDINVEST
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
EDINVEST
Debiut spółki na GPW.
EDINVEST
Zakończenie zapisów na akcje w transzy małych inwestorów i w transzy dużych inwestorów.
EDINVEST
Początek zapisów na akcje w transzy małych inwestorów i w transzy dużych inwestorów.
EDINVEST
Zakończenie (do godz. 14:00) budowy księgi popytu w transzy dużych inwestorów. Ustalenie ceny emisyjnej.
EDINVEST
Początek budowy księgi popytu w transzy dużych inwestorów.


«Powrót do terminarza spółek