22:49 | GMT: 20:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
EKOEXPORT

Data
Spółka
Wydarzenie
EKOEXPORT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
EKOEXPORT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EKOEXPORT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
EKOEXPORT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
EKOEXPORT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
EKOEXPORT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
EKOEXPORT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
EKOEXPORT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
EKOEXPORT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
EKOEXPORT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
EKOEXPORT
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
EKOEXPORT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
EKOEXPORT
NWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia Regulaminu RN, zmian w składzie RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członka RN.
EKOEXPORT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 972.500 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
EKOEXPORT
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii N oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków RN.
EKOEXPORT
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem prawa poboru oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członka RN.
EKOEXPORT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
EKOEXPORT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
EKOEXPORT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
EKOEXPORT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
EKOEXPORT
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EKOEXPORT
Publikacja jednostkowego raportu za 2017 rok.
EKOEXPORT
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę warunków pożyczek pieniężnych z członkiem RN oraz prezesem zarządu.
EKOEXPORT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 203.692 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
EKOEXPORT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 645.870 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.
EKOEXPORT
NWZA ws. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, zmian w składzie RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków RN, zmiany statutu, zmiany uchwał WZ z 25.08.2017 r. nr 3, nr 4 oraz nr 5.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
EKOEXPORT
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umów pożyczek pieniężnych z członkami RN oraz prokurentem.
EKOEXPORT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za 2016 rok.
EKOEXPORT
NWZA ws. uchwalenia kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
EKOEXPORT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
EKOEXPORT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za 2015 rok.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
EKOEXPORT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok za rok obrotowy 2014.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za 2014 rok.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
EKOEXPORT
Wypłata dywidendy 0,68 zł na akcję.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
EKOEXPORT
NWZA ws. uchwalenia kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
EKOEXPORT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,68 zł na akcję.
EKOEXPORT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,68 zł na akcję.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EKOEXPORT
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, uchwalenia kapitału docelowego oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za 2013 rok.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EKOEXPORT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 215.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
EKOEXPORT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 572.500 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
EKOEXPORT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za 2012 rok.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
EKOEXPORT
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
EKOEXPORT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
EKOEXPORT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
EKOEXPORT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
EKOEXPORT
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za 2011 rok.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EKOEXPORT
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
EKOEXPORT
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I.
EKOEXPORT
WZA
EKOEXPORT
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za 2010 rok.
EKOEXPORT
NWZA ws. uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia dotychczasowego kapitału docelowego i zmiany statutu przez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
EKOEXPORT
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
EKOEXPORT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
EKOEXPORT
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E, F, G i H.
EKOEXPORT
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
EKOEXPORT
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii H.
EKOEXPORT
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.


«Powrót do terminarza spółek