23:24 | GMT: 21:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
EFEKT

Data
Spółka
Wydarzenie
EFEKT
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
EFEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
EFEKT
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 3 NWZA z 02.07.2020, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii FF realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz RN.
EFEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EFEKT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
EFEKT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
EFEKT
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii FF.
EFEKT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
EFEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
EFEKT
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii FF realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany statutu.
EFEKT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
EFEKT
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
EFEKT
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii EE w wykonaniu prawa poboru.
EFEKT
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii EE w wykonaniu prawa poboru.
EFEKT
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii EE.
EFEKT
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii EE realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
EFEKT
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję zwykłą i 0,12 zł na akcję uprzywilejowaną.
EFEKT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję zwykłą i 0,12 zł na akcję uprzywilejowaną.
EFEKT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję zwykłą i 0,12 zł na akcję uprzywilejowaną.
EFEKT
NWZA ws. m.in. podziału zysku.
EFEKT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
EFEKT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
EFEKT
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję zwykłą i 1,20 zł na akcję uprzywilejowaną.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
EFEKT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję zwykłą i 1,20 zł na akcję uprzywilejowaną.
EFEKT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję zwykłą i 1,20 zł na akcję uprzywilejowaną.
EFEKT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
EFEKT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EFEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
EFEKT
Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję zwykłą i 1,08 zł na akcję uprzywilejowaną.
EFEKT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję zwykłą i 1,08 zł na akcję uprzywilejowaną.
EFEKT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję zwykłą i 1,08 zł na akcję uprzywilejowaną.
EFEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
EFEKT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
EFEKT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
EFEKT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
EFEKT
Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję zwykłą i 0,96 zł na akcję uprzywilejowaną.
EFEKT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję zwykłą i 0,96 zł na akcję uprzywilejowaną.
EFEKT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję zwykłą i 0,96 zł na akcję uprzywilejowaną.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
EFEKT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
EFEKT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
EFEKT
Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję zwykłą i 0,84 zł na akcję uprzywilejowaną.
EFEKT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję zwykłą i 0,84 zł na akcję uprzywilejowaną.
EFEKT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję zwykłą i 0,84 zł na akcję uprzywilejowaną.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
EFEKT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
EFEKT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
EFEKT
NWZA ws. wyboru i wynagrodzenia członków RN.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
EFEKT
Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję zwykłą i 0,78 zł na akcję uprzywilejowaną.
EFEKT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję zwykłą i 0,78 zł na akcję uprzywilejowaną.
EFEKT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
EFEKT
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
EFEKT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
EFEKT
Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję zwykłą i 0,78 zł na akcję uprzywilejowaną.
EFEKT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję zwykłą i 0,78 zł na akcję uprzywilejowaną.
EFEKT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
EFEKT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
EFEKT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
EFEKT
Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję zwykłą i 0,66 zł na akcję uprzywilejowaną.
EFEKT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję zwykłą i 0,66 zł na akcję uprzywilejowaną.
EFEKT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
EFEKT
WZA ws. m.in. podziału zysku.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
EFEKT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
EFEKT
Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję zwykłą i 0,66 zł na akcję uprzywilejowaną.
EFEKT
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG i WIG-Poland.
EFEKT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję zwykłą i 0,66 zł na akcję uprzywilejowaną.
EFEKT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
EFEKT
WZA
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
EFEKT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
EFEKT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek