22:33 | GMT: 20:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GLCOSMED

Data
Spółka
Wydarzenie
GLCOSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
GLCOSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
GLCOSMED
ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok 2019.
GLCOSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
GLCOSMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
GLCOSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
GLCOSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
GLCOSMED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2018.
GLCOSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
GLCOSMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
GLCOSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
GLCOSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
GLCOSMED
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 21 ZWZ z 25 czerwca 2018 r. o pokryciu straty za 2017 r. oraz pokrycia straty za rok 2017.
GLCOSMED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru.
GLCOSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
GLCOSMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
GLCOSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
GLCOSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
GLCOSMED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
GLCOSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
GLCOSMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GLCOSMED
NWZA ws. zatwierdzenia powołania w trybie dokooptowania do RN pana Mariana Wittenbecka, podziału, wyrażenia zgody na plan podziału, podwyższenia kapitału zakładowego w związku z podziałem oraz zmiany statutu.
GLCOSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
GLCOSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
GLCOSMED
ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok 2015.
GLCOSMED
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
GLCOSMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
GLCOSMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
GLCOSMED
NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia prawa poboru akcji serii G, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia prawa poboru w całości lub części za zgodą RN i in.
GLCOSMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
GLCOSMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
GLCOSMED
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
GLCOSMED
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
GLCOSMED
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
GLCOSMED
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz wypłaty dywidendy.
GLCOSMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
GLCOSMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
GLCOSMED
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
GLCOSMED
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
GLCOSMED
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
GLCOSMED
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GLCOSMED
Publikacja raportu za 2013 rok.
GLCOSMED
Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
GLCOSMED
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GLCOSMED
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
GLCOSMED
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
GLCOSMED
Pierwszy dzień notowań na GPW 7.253.104 akcji serii C, 6.254.085 akcji serii D, 4.600.000 akcji serii F.
GLCOSMED
Ostatni dzień notowań na GPW 6.254.085 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
GLCOSMED
Debiut spółki na GPW.
GLCOSMED
Zakończenie przyjmowania podstawowych zapisów na akcje oferowane.
GLCOSMED
Początek przyjmowania podstawowych zapisów na akcje oferowane.
GLCOSMED
Zakończenie składania deklaracji nabycia akcji.
GLCOSMED
Początek składania deklaracji nabycia akcji.
GLCOSMED
Zakończenie zapisów na akcje.
GLCOSMED
Początek zapisów na akcje.
GLCOSMED
Zakończenie budowy księgi popytu.
GLCOSMED
Początek budowy księgi popytu.


«Powrót do terminarza spółek