10:12 | GMT: 08:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GANT

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
GANT
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
GANT
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GANT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
GANT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
GANT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
GANT
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii W i emisji warrantów subskrypcyjnych serii W1 z pozbawieniem prawa poboru, powołania niezależnego audytu prawnego i finansowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
GANT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
GANT
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii W i warrantów subskrypcyjnych serii W1 z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii W do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
GANT
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań RN i zarządu oraz podziału zysku albo pokrycia straty za 2013r, uchylenia uchwały nr 1/2013 WZA z dnia 31.01.2013r, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii W i emisji warrantów subskrypcyjnych serii W1 z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
GANT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GANT
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-deweloperzy.
GANT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GANT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
GANT
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
GANT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U.
GANT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 80.130 akcji zwykłych na okaziciela serii U.
GANT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.119.870 akcji zwykłych na okaziciela serii U.
GANT
NWZA ws. zmian w składzie RN.
GANT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
GANT
NWZA ws. wyboru członka RN.
GANT
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
GANT
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
GANT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 albo w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012, zmian w składzie RN, zmian w statucie oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
GANT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
GANT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.950.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
GANT
NWZA ws. emisji obligacji serii ZB zamiennych na akcje serii T i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
GANT
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
GANT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
GANT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
GANT
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
GANT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
GANT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
GANT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
GANT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
GANT
WZA
GANT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
GANT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
GANT
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
GANT
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii R.


«Powrót do terminarza spółek