19:47 | GMT: 17:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GPRE

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
GPRE
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
GPRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
GPRE
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Holding B.V.
GPRE
NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
GPRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
GPRE
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Holding B.V.
GPRE
ZWZA ws. m.in. ustalenia przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018.
GPRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
GPRE
Publikacja wstępnych wyników za 2018 rok.
GPRE
NWZA ws. udzielenia absolutorium Małgorzacie Turek jako ustępującemu członkowi Rady oraz powołania Dimitrisa Raptisa na stanowisko dyrektora wykonawczego i prezesa spółki.
GPRE
Wypłata dywidendy zaliczkowej w wysokości 0,08 euro na akcję.
GPRE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy zaliczkowej w wysokości 0,08 euro na akcję.
GPRE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 euro na akcję.
GPRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2018 roku.
GPRE
Wprowadzenie do obrotu na GPW 286.624.204 akcji spółki.
GPRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
GPRE
Publikacja wstępnych wyników za I półrocze 2018 roku.
GPRE
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
GPRE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
GPRE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
GPRE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
GPRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
GPRE
ZWZA ws. m.in,. ustalenia przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017.
GPRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
GPRE
NWZA
GPRE
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Asset Managers S.R.L.
GPRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2017 roku.
GPRE
NWZA ws. warunkowego udzielenia absolutorium członkom Rady Dyrektorów, warunkowego powołania dyrektorów, warunkowego upoważnienia do emisji akcji i przyznania praw do nabycia akcji, warunkowego upoważnienia do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
GPRE
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Asset Managers S.R.L.
GPRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
GPRE
NWZA ws. udzielenia absolutorium pani Dorocie Wysokińskiej-Kuzdrze jako członkowi Rady rezygnującemu z dalszego pełnienia funkcji, powołania pani Claudii Pendred na stanowisko dyrektora niewykonawczego, powołania pani Małgorzaty Turek na stanowisko dyrektora wykonawczego oraz przyjęcia zmienionej polityki wynagradzania członków Rady.
GPRE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
GPRE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
GPRE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
GPRE
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 156.133.179 akcji zwykłych.
GPRE
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje dla inwestorów instytucjonalnych.
GPRE
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje dla inwestorów instytucjonalnych.
GPRE
Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
GPRE
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje dla inwestorów indywidualnych.
GPRE
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje dla inwestorów indywidualnych.
GPRE
Rozpoczęcie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.


«Powrót do terminarza spółek