21:42 | GMT: 19:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GREENENER

Data
Spółka
Wydarzenie
GREENENER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2019.
GREENENER
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
GREENENER
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
GREENENER
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
GREENENER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2018.
GREENENER
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
GREENENER
Publikacja raportu za 2018 rok.
GREENENER
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GREENENER
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem rady nadzorczej, wyrażenia zgody na wniesienie przez akcjonariuszy dopłat do spółki w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowych akcjom, wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez sółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
GREENENER
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
GREENENER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2017.
GREENENER
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GREENENER
Publikacja raportu za 2017 rok.
GREENENER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
GREENENER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
GREENENER
ZWZA ws. m.in.przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki lub rozwiązania spółki.
GREENENER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
GREENENER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GREENENER
NWZA ws. zmiany statutu, zamiany akcji imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela, upoważnienia zarządu do działań mających na celu dematerializację i dopuszczenie akcji serii C do obrotu na NC, zmian składu RN oraz zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN.
GREENENER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2015, dalszego istnienia lub rozwiązania spółki.
GREENENER
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
GREENENER
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
GREENENER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z działalności spółki za rok obrotowy 2014, dalszego istnienia spółki lub rozwiązania spółki.
GREENENER
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GREENENER
Publikacja raportu za 2014 rok.
GREENENER
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
GREENENER
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz dalszego istnienia spółki.
GREENENER
NWZA ws. dalszego istnienia spółki lub rozwiązania spółki oraz sprostowania uchwały nr 4 ZWZA z 25 czerwca 2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
GREENENER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2012.
GREENENER
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
GREENENER
NWZA ws. zamiany akcji imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany statutu, zmiany składu RN oraz zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN.
GREENENER
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
GREENENER
NWZA ws. zamiany akcji imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela i zmiany statutu oraz zmian składu RN.
GREENENER
WZA ws. m.in. pokrycia straty z działalności za pierwszy rok obrotowy.
GREENENER
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GREENENER
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
GREENENER
Publikacja raportu za 2011 rok.
GREENENER
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
GREENENER
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GREENENER
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek