19:42 | GMT: 17:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GRODNO

Data
Spółka
Wydarzenie
GRODNO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
GRODNO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
GRODNO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
GRODNO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
GRODNO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
GRODNO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
GRODNO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
GRODNO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
GRODNO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
GRODNO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
GRODNO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
GRODNO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
GRODNO
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
GRODNO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
GRODNO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
GRODNO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
GRODNO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
GRODNO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
GRODNO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
GRODNO
NWZA ws. zmiany statutu.
GRODNO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
GRODNO
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
GRODNO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
GRODNO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
GRODNO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
GRODNO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
GRODNO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
GRODNO
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
GRODNO
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
GRODNO
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
GRODNO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
GRODNO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
GRODNO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
GRODNO
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
GRODNO
Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
GRODNO
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
GRODNO
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
GRODNO
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
GRODNO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
GRODNO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
GRODNO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
GRODNO
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 2.300.000 akcji serii B, 1.881.861 akcji serii C, 1.200.000 akcji serii D. Wykluczenie z obrotu na NC.
GRODNO
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
GRODNO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez MSR i MSSF.
GRODNO
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
GRODNO
Pierwszy dzień notowań na NC 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
GRODNO
Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
GRODNO
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
GRODNO
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
GRODNO
Pierwszy dzień notowań na NC 1.881.861 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
GRODNO
NWZA ws. m.in. wprowadzenia akcji do obrotu na GPW, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
GRODNO
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C od inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.
GRODNO
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii C od inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.
GRODNO
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii C wśród inwestorów instytucjonalnych.
GRODNO
Początek budowy księgi popytu na akcje serii C wśród inwestorów instytucjonalnych.
GRODNO
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
GRODNO
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.
GRODNO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
GRODNO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
GRODNO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
GRODNO
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
GRODNO
Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
GRODNO
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
GRODNO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej oferty nowej emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii B i C oraz dematerializacji akcji serii C i praw do akcji serii C, zmian w składzie RN oraz zarządu, przyznania wynagrodzenia członkom RN oraz zmiany statutu.
GRODNO
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
GRODNO
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
GRODNO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
GRODNO
Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
GRODNO
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
GRODNO
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
GRODNO
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
GRODNO
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
GRODNO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
GRODNO
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.
GRODNO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
GRODNO
WZA ws. m.in. podziału zysku.
GRODNO
Publikacja raportu za rok obrotowy 2011/2012.
GRODNO
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
GRODNO
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
GRODNO
NWZA ws. wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego spółki oraz zmiany statutu.
GRODNO
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
GRODNO
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
GRODNO
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.
GRODNO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
GRODNO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
GRODNO
WZA
GRODNO
Publikacja raportu za rok obrotowy 2010/2011.
GRODNO
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
GRODNO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GRODNO
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
GRODNO
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
GRODNO
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
GRODNO
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek