00:59 | GMT: 23:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GREENTECH

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
GRAVITON
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii H oraz zmiany statutu.
GRAVITON
NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, uchylenia uchwał nr 4 i 5 NWZ z 20 czerwca 2018, uchylenia uchwał nr 4 i 5 NWZ z 29 czerwca 2018, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E, F i G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
GRAVITON
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Poligo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
GRAVITON
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Poligo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
GRAVITON
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
GRAVITON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki. NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
GRAVITON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
GRAVITON
NWZA ws. zmiany statutu.
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
GRAVITON
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
GRAVITON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
GRAVITON
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2015.
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
GRAVITON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
GRAVITON
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
GRAVITON
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
GRAVITON
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
GRAVITON
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
GRAVITON
NWZA ws. połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji oraz zmiany statutu.
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
GRAVITON
Początek notowań spółki DMWDM (WDM) pod nazwą GRAVITON (GRT), w związku ze zmianą firmy.
GRAVITON
NWZA ws. zmian statutu i zmian w składzie RN.
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
GRAVITON
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2014.
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
GRAVITON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
GRAVITON
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
GRAVITON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GRAVITON
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
GRAVITON
Scalenie akcji w stosunku 8:1.
GRAVITON
Dzień referencyjny w procesie scalania akcji.
GRAVITON
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
GRAVITON
NWZA ws. zmiany uchwały Nr 3 z dnia 13.11.2013r w sprawie scalenia akcji oraz zmiany statutu.
GRAVITON
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GRAVITON
NWZA ws. połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ich ogólnej liczby bez zmiany wysokości kapitału zakładowego i zmiany art. 3 ust. 1 statutu.
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
GRAVITON
Wprowadzenie do obrotu na GPW 82.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
GRAVITON
Ostatni dzień notowań na GPW 82.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
GRAVITON
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
GRAVITON
Wprowadzenie do obrotu na GPW 82.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
GRAVITON
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty Spółki za 2012r.
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
GRAVITON
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii D.
GRAVITON
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii D.
GRAVITON
NWZA ws. zmiany art. 6 ust. 5 statutu.
GRAVITON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
GRAVITON
NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
GRAVITON
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
GRAVITON
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych a okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
GREENTECH
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
GRAVITON
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN.
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
GREENTECH
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
GREENTECH
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
GRAVITON
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
GREENTECH
Publikacja raportu za 2011 rok.
GREENTECH
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
GREENTECH
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego.
GREENTECH
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
GRAVITON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
GREENTECH
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
GREENTECH
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
GRAVITON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
GREENTECH
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
GRAVITON
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
GRAVITON
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
GRAVITON
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks NCIndex.
GRAVITON
WZA
GREENTECH
WZA
GRAVITON
Publikacja raportu za 2010 rok.
GREENTECH
Publikacja raportu za 2010 rok.
GREENTECH
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
GRAVITON
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
GREENTECH
Początek notowań spółki INFINITY (IFY) pod nazwą GREENTECH (GRT), w związku ze zmianą firmy.
GRAVITON
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
GREENTECH
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
GREENTECH
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.
GRAVITON
NWZA ws. przyjęcia nowej polityki rachunkowości oraz wykonywania zadań komitetu audytu przez radę nadzorczą.


«Powrót do terminarza spółek