10:24 | GMT: 08:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GETIN

Data
Spółka
Wydarzenie
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
GETIN
NWZA ws. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
GETIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
GETIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
GETIN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
GETIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
GETIN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
GETIN
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
GETIN
Scalenie akcji w stosunku 4:1.
GETIN
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
GETIN
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
GETIN
NWZA ws. zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
GETIN
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
GETIN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 ze środków pochodzących z kapitału zapasowego i użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty.
GETIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
GETIN
NWZA ws. powołania członka RN.
GETIN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 27.780.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
GETIN
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru tych akcji oraz zmiany statutu.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
GETIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016.
GETIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
GETIN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
GETIN
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
GETIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
GETIN
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2014r oraz podziału zysku za 2014r.
GETIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
GETIN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 54.326 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
GETIN
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
GETIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GETIN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 68.909 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
GETIN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 65.699 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
GETIN
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
GETIN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
GETIN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
GETIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, przeznaczenia środków z kapitału zapasowego na rozliczenie kosztów nabycia akcji własnych i ich umorzenia, zmiany oznaczenia serii akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
GETIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
GETIN
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
GETIN
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
GETIN
WZA ws. m.in. sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
GETIN
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG20, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
GETIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
GETIN
Ostatni dzień, w którym można nabyć akcje uprawniające do objęcia Akcji Emisji Podziałowej.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
GETIN
NWZA ws. podziału Spółki Getin Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu poprzez przeniesienie części majątku na Spółkę Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
GETIN
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
GETIN
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O.
GETIN
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii O.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
GETIN
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii O.
GETIN
WZA
GETIN
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii O.
GETIN
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii O.
GETIN
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii O.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
GETIN
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
GETIN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek