20:13 | GMT: 18:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GLOBALTR

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
GLOBALTR
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GLOBALTR
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
GLOBALTR
Publikacja raportu za 2017 rok.
GLOBALTR
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GLOBALTR
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
GLOBALTR
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GLOBALTR
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
GLOBALTR
Publikacja raportu za 2016 rok.
GLOBALTR
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GLOBALTR
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
GLOBALTR
NWZA ws. odwołania i powołania członka RN.
GLOBALTR
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GLOBALTR
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
GLOBALTR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
GLOBALTR
Publikacja raportu za 2015 rok.
GLOBALTR
NWZA ws. zmiany statutu, zniesienia uprzywilejowania akcji serii A1, zamiany akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, zmian w RN oraz wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
GLOBALTR
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 oraz za I kwartał 2016 roku.
GLOBALTR
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
GLOBALTR
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
GLOBALTR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2013 oraz podziału zysku za rok 2014, utworzenia kapitału celowego i wpłacenia na rachunek spółki, podwyższenia kapitału docelowego i ustalenia warunków emisji akcji oraz ustalenia ceny minimalnej sprzedaży nieruchomości, należącej do spółki i zlokalizowanej w Grzywnie w woj. kujawsko-pomorskim.
GLOBALTR
Publikacja raportu za 2014 rok.
GLOBALTR
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GLOBALTR
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
GLOBALTR
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
GLOBALTR
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
GLOBALTR
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego i ustalenia warunków emisji akcji oraz zmian w składzie RN.
GLOBALTR
Publikacja raportu za 2013 rok.
GLOBALTR
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GLOBALTR
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
GLOBALTR
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GLOBALTR
NWZA ws. zmian i uzupełnienia składu RN oraz zmiany statutu.
GLOBALTR
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
GLOBALTR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012, wyrażenia zgody na emisję obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji zwykłych.
GLOBALTR
Publikacja raportu za 2012 rok.
GLOBALTR
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
GLOBALTR
NWZA ws. zmian w składzie RN.
GLOBALTR
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
GLOBALTR
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
GLOBALTR
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany i uzupełnienia składu RN.
GLOBALTR
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
GLOBALTR
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
GLOBALTR
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
GLOBALTR
Publikacja raportu za 2011 rok.
GLOBALTR
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GLOBALTR
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie wszelkich wymaganych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. zabezpieczeń na poczet zawartej umowy kredytowej.
GLOBALTR
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomościach Global Trade S.A. hipoteki na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. celem zabezpieczenia udzielonego kredytu bankowego.
GLOBALTR
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
GLOBALTR
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
GLOBALTR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GLOBALTR
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B i C.
GLOBALTR
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
GLOBALTR
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek