12:09 | GMT: 10:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
HYDROTOR

Data
Spółka
Wydarzenie
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
HYDROTOR
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
HYDROTOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
HYDROTOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
HYDROTOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 r.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
HYDROTOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
HYDROTOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 93.750 akcji serii A oraz 37.800 akcji serii B.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
HYDROTOR
Wypłata dywidendy 2,10 zł na akcję.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
HYDROTOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,10 zł na akcję.
HYDROTOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,10 zł na akcję.
HYDROTOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
HYDROTOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
HYDROTOR
Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
HYDROTOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
HYDROTOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
HYDROTOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
HYDROTOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
HYDROTOR
NWZA ws. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek w Dzierżoniowie, połączenia poprzez przejęcie spółki HS Hydrotorbis Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
HYDROTOR
Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
HYDROTOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
HYDROTOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
HYDROTOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
HYDROTOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
HYDROTOR
Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
HYDROTOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
HYDROTOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
HYDROTOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 r.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
HYDROTOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
HYDROTOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.390 akcji serii A oraz 24.700 akcji serii B.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
HYDROTOR
Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
HYDROTOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
HYDROTOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
HYDROTOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
HYDROTOR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
HYDROTOR
Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
HYDROTOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
HYDROTOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
HYDROTOR
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
HYDROTOR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
HYDROTOR
Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
HYDROTOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
HYDROTOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję.
HYDROTOR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
HYDROTOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.340 akcji serii A oraz 27.400 akcji serii B.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
HYDROTOR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
HYDROTOR
Wypłata dywidendy 1,25 zł na akcję.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
HYDROTOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,25 zł na akcję.
HYDROTOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,25 zł na akcję.
HYDROTOR
WZA ws. m.in. podziału zysku.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
HYDROTOR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
HYDROTOR
Wypłata dywidendy 0,85 zł na akcję.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
HYDROTOR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.
HYDROTOR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
HYDROTOR
WZA
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
HYDROTOR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
HYDROTOR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
HYDROTOR
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
HYDROTOR
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.


«Powrót do terminarza spółek