23:26 | GMT: 21:26 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
HEMP

Data
Spółka
Wydarzenie
HEMP
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
HEMP
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
HEMP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
HEMP
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
HEMP
Publikacja raportu za 2019 rok.
HEMP
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
HEMP
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
HEMP
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
HEMP
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
HEMP
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
HEMP
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
HEMP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
HEMP
Publikacja raportu za 2018 rok.
HEMP
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
HEMP
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
HEMP
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
HEMP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy).
HEMP
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
HEMP
Publikacja raportu za 2017 rok.
HEMP
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
HEMP
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
HEMP
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
HEMP
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
HEMP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, związanej z prowadzeniem działalności autoryzowanego doradcy rynku NewConnect oraz Catalyst.
HEMP
Publikacja raportu za 2016 rok.
HEMP
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
HEMP
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
HEMP
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
HEMP
Zakończenie zapisów na akcje serii D w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
HEMP
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
HEMP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
HEMP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
HEMP
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
HEMP
Rozpoczęcie zapisów na akcje serii D w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
HEMP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
HEMP
Publikacja raportu za 2015 rok.
HEMP
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
HEMP
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
HEMP
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany statutu.
HEMP
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
HEMP
Dzień pierwszego notowania na NC 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
HEMP
Dzień ostatniego notowania na NC 9.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
HEMP
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
HEMP
Dzień pierwszego notowania na NC 9.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
HEMP
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
HEMP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
HEMP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
HEMP
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji serii C.
HEMP
Zakończenie zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru na akcje serii C.
HEMP
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji serii C.
HEMP
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
HEMP
Początek zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru na akcje serii C.
HEMP
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
HEMP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany statutu.
HEMP
Publikacja raportu za 2014 rok.
HEMP
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
HEMP
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
HEMP
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
HEMP
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
HEMP
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
HEMP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
HEMP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
HEMP
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HEMP
Publikacja raportu za 2013 rok.
HEMP
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
HEMP
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
HEMP
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
HEMP
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
HEMP
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
HEMP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
HEMP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
HEMP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
HEMP
Publikacja raportu za 2012 rok.
HEMP
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
HEMP
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
HEMP
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
HEMP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
HEMP
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek