10:52 | GMT: 08:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
HORNIGOLD

Data
Spółka
Wydarzenie
HORNIGOLD
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
HORNIGOLD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
HORNIGOLD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
HORNIGOLD
Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2020 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za 2019 rok.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
HORNIGOLD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za 2018 rok.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
HORNIGOLD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę nieruchomości oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii F.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za 2017 rok.
HORNIGOLD
NWZA ws. powołania członków RN, upoważnienia zarządu do tworzenia oddziałów, przedstawicielstw oraz spółek celowych, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmian statutu.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
HORNIGOLD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za 2016 rok.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
HORNIGOLD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz dalszego istnienia spółki.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za 2015 rok.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
HORNIGOLD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za 2014 rok.
HORNIGOLD
NWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji własnych oraz zmian w składzie RN.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
HORNIGOLD
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
HORNIGOLD
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za 2013 rok.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
HORNIGOLD
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
HORNIGOLD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za 2012 rok.
HORNIGOLD
Pierwszy dzień notowań na NC 7.226.025 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
HORNIGOLD
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za 2011 rok.
HORNIGOLD
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
HORNIGOLD
NWZA ws. połączenia ze spółką GO MOBI! Sp. z o.o.
HORNIGOLD
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
HORNIGOLD
WZA
HORNIGOLD
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
HORNIGOLD
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
HORNIGOLD
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
HORNIGOLD
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek