20:47 | GMT: 18:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
HUTMEN

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
HUTMEN
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
HUTMEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
HUTMEN
Dzień wykupu akcji spółki przez Boryszew S.A. po cenie 5,31 zł za akcję.
HUTMEN
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
HUTMEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
HUTMEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
HUTMEN
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
HUTMEN
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty powstałej na działalności spółki w 2015 roku.
HUTMEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
HUTMEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
HUTMEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
HUTMEN
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Boryszew SA, SPV Boryszew 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Impex-invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, oraz SPV Impexmetal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
HUTMEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
HUTMEN
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 31 października 2014 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
HUTMEN
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Boryszew SA, SPV Boryszew 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Impex-invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, oraz SPV Impexmetal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
HUTMEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
HUTMEN
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
HUTMEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
HUTMEN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014 oraz zmian w składzie RN.
HUTMEN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
HUTMEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
HUTMEN
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Boryszew SA, SPV Boryszew 3 sp. z o.o., Impexmetal SA oraz Impex-invest sp. z o.o.
HUTMEN
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji i wycofania ich z obrotu, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
HUTMEN
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Boryszew SA, SPV Boryszew 3 sp. z o.o., Impexmetal SA oraz Impex-invest sp. z o.o.
HUTMEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
HUTMEN
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
HUTMEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
HUTMEN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
HUTMEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
HUTMEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
HUTMEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
HUTMEN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku z działalności spółki w roku 2012.
HUTMEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
HUTMEN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
HUTMEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
HUTMEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
HUTMEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
HUTMEN
WZA ws. m.in. sposobu podziału zysku z działalności spółki w roku 2011 oraz programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
HUTMEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
HUTMEN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
HUTMEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
HUTMEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
HUTMEN
NWZA ws. zmiany siedziby spółki oraz zmiany statutu.
HUTMEN
NWZA ws. m.in. zmiany w przedmiocie działalności spółki, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
HUTMEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
HUTMEN
WZA
HUTMEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
HUTMEN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
HUTMEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
HUTMEN
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
HUTMEN
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek