21:55 | GMT: 19:55 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
IDH

Data
Spółka
Wydarzenie
IDH
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
IDH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
IDH
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
IDH
Publikacja raportu za 2019 rok.
IDH
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
IDH
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
IDH
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
IDH
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
IDH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
IDH
Publikacja raportu za 2018 rok.
IDH
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
IDH
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
IDH
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
IDH
NWZA ws. zmiany statutu, powołania członka RN oraz odwołania członka RN.
IDH
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
IDH
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
IDH
Publikacja raportu za 2017 rok.
IDH
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
IDH
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
IDH
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
IDH
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
IDH
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
IDH
Publikacja raportu za 2016 rok.
IDH
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IDH
NWZA ws. zmian w składzie RN, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmian statutu.
IDH
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
IDH
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
IDH
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
IDH
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
IDH
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
IDH
Publikacja raportu za 2015 rok.
IDH
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
IDH
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
IDH
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
IDH
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014, sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych, dalszego istnienia spółki.
IDH
Publikacja raportu za 2014 rok.
IDH
NWZA ws. zmian w składzie RN.
IDH
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IDH
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
IDH
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
IDH
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
IDH
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
IDH
Publikacja raportu za 2013 rok.
IDH
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IDH
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii L do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
IDH
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
IDH
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IDH
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
IDH
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
IDH
Publikacja raportu za 2012 rok.
IDH
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
IDH
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
IDH
NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmiany statutu, scalenia (połączenia) akcji oraz rekomendowania RN wyrażenia zgody na zbycie akcji posiadanych w spółce zależnej Stereo.pl Spółka Akcyjna.
IDH
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
IDH
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
IDH
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
IDH
Publikacja raportu za 2011 rok.
IDH
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IDH
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii H i I.
IDH
Początek notowań spółki INDEXCOP (ICI) pod nazwą IDH (IDH), w związku ze zmianą firmy.
IDH
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
IDH
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem prawa poboru, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
IDH
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
IDH
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
IDH
WZA
IDH
Publikacja raportu za 2010 rok.
IDH
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
IDH
Split akcji w stosunku 1:10.
IDH
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.
IDH
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
IDH
NWZA ws. splitu akcji, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w składzie rady nadzorczej.


«Powrót do terminarza spółek