10:03 | GMT: 08:03 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
IFIRMA

Data
Spółka
Wydarzenie
IFIRMA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
IFIRMA
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmiany wynagrodzenia członków RN, zmian statutu, zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
IFIRMA
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
IFIRMA
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2020 w wysokości 0,05 zł na akcję.
IFIRMA
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2020 w wysokości 0,05 zł na akcję.
IFIRMA
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2020 w wysokości 0,05 zł na akcję.
IFIRMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz rozliczenia straty z lat ubiegłych.
IFIRMA
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2020 w wysokości 0,03 zł na akcję.
IFIRMA
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2020 w wysokości 0,03 zł na akcję.
IFIRMA
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2020 w wysokości 0,03 zł na akcję.
IFIRMA
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
IFIRMA
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.
IFIRMA
Publikacja raportu za 2019 rok.
IFIRMA
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.
IFIRMA
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.
IFIRMA
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.
IFIRMA
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.
IFIRMA
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.
IFIRMA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
IFIRMA
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.
IFIRMA
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję
IFIRMA
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.
IFIRMA
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
IFIRMA
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.
IFIRMA
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.
IFIRMA
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.
IFIRMA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
IFIRMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
IFIRMA
Publikacja raportu za 2018 rok.
IFIRMA
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2018 w wysokości 0,03 zł na akcję.
IFIRMA
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2018 w wysokości 0,03 zł na akcję.
IFIRMA
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.
IFIRMA
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.
IFIRMA
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.
IFIRMA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
IFIRMA
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2018 w wysokości 0,01 zł na akcję.
IFIRMA
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2018 w wysokości 0,01 zł na akcję.
IFIRMA
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2018 w wysokości 0,01 zł na akcję.
IFIRMA
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz wyboru członków RN.
IFIRMA
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
IFIRMA
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.
IFIRMA
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.
IFIRMA
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.
IFIRMA
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
IFIRMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
IFIRMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
IFIRMA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
IFIRMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy z wypracowanych zysków za lata 2011-2017.
IFIRMA
Publikacja raportu za 2017 rok.
IFIRMA
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2017 w wysokości 0,03 zł na akcję.
IFIRMA
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2017 w wysokości 0,03 zł na akcję.
IFIRMA
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2017 w wysokości 0,03 zł na akcję.
IFIRMA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 327.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
IFIRMA
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2017 w wysokości 0,02 zł na akcję.
IFIRMA
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2017 w wysokości 0,02 zł na akcję.
IFIRMA
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2017 w wysokości 0,02 zł na akcję.
IFIRMA
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I i II kwartał 2017 w wysokości 0,05 zł na akcję.
IFIRMA
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I i II kwartał 2017 w wysokości 0,05 zł na akcję.
IFIRMA
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I i II kwartał 2017 w wysokości 0,05 zł na akcję.
IFIRMA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
IFIRMA
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
IFIRMA
Początek notowań spółki PWRMEDIA (PWM) pod nazwą IFIRMA (IFI), w związku ze zmianą firmy.
IFIRMA
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
IFIRMA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IFIRMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
IFIRMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
IFIRMA
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,02 zł na akcję.
IFIRMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
IFIRMA
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,02 zł na akcję.
IFIRMA
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,02 zł na akcję.
IFIRMA
Publikacja raportu za 2016 rok.
IFIRMA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
IFIRMA
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
IFIRMA
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
IFIRMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
IFIRMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
IFIRMA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
IFIRMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
IFIRMA
Publikacja raportu za 2015 rok.
IFIRMA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
IFIRMA
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
IFIRMA
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
IFIRMA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IFIRMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
IFIRMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
IFIRMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
IFIRMA
Publikacja raportu za 2014 rok.
IFIRMA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
IFIRMA
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
IFIRMA
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
IFIRMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
IFIRMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
IFIRMA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IFIRMA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zagospodarowania korekty podatku dochodowego za rok obrotowy 2008.
IFIRMA
Publikacja raportu za 2013 rok.
IFIRMA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IFIRMA
NWZA ws. ustanowienia w spółce Programu Motywacyjnego.
IFIRMA
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
IFIRMA
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
IFIRMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
IFIRMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
IFIRMA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
IFIRMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
IFIRMA
Publikacja raportu za 2012 rok.
IFIRMA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
IFIRMA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
IFIRMA
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
IFIRMA
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
IFIRMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
IFIRMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
IFIRMA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IFIRMA
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
IFIRMA
Publikacja raportu za 2011 rok.
IFIRMA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
IFIRMA
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
IFIRMA
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
IFIRMA
WZA
IFIRMA
Publikacja raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek