23:57 | GMT: 21:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
IGORIA

Data
Spółka
Wydarzenie
IGORIA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
IGORIA
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
IGORIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
IGORIA
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
IGORIA
Publikacja raportu za 2019 rok.
IGORIA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
IGORIA
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
IGORIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
IGORIA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
IGORIA
Publikacja raportu za 2018 rok.
IGORIA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
IGORIA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
IGORIA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
IGORIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
IGORIA
Pierwszy dzień notowania na NC 3.000.000 akcji serii E oraz 3.000.000 akcji serii F.
IGORIA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
IGORIA
Publikacja raportu za 2017 rok.
IGORIA
NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
IGORIA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
IGORIA
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
IGORIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
IGORIA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IGORIA
Publikacja raportu za 2016 rok.
IGORIA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F i G w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
IGORIA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
IGORIA
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
IGORIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
IGORIA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
IGORIA
Publikacja raportu za 2015 rok.
IGORIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
IGORIA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 13 z dnia 8 maja 2014 roku ZWZ w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
IGORIA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
IGORIA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
IGORIA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IGORIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz zmian w składzie RN.
IGORIA
Publikacja raportu za 2014 rok.
IGORIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
IGORIA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
IGORIA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
IGORIA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IGORIA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
IGORIA
Publikacja raportu za 2013 rok.
IGORIA
Pierwszy dzień notowania na NC 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
IGORIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
IGORIA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IGORIA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
IGORIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
IGORIA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
IGORIA
Publikacja raportu za 2012 rok.
IGORIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
IGORIA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
IGORIA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
IGORIA
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
IGORIA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IGORIA
Publikacja raportu za 2011 rok.
IGORIA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
IGORIA
NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
IGORIA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
IGORIA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek