11:15 | GMT: 09:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
INTROL

Data
Spółka
Wydarzenie
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
INTROL
NWZA ws. częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
INTROL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
INTROL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
INTROL
Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Introl S.A., po 2,30 zł za sztukę.
INTROL
Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Introl S.A., po 2,30 zł za sztukę.
INTROL
NWZA ws. połączenia spółki przejmującej (INTROL SA) i spółki przejmowanej (Introbat Sp. z o.o.).
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
INTROL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
INTROL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
INTROL
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
INTROL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
INTROL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
INTROL
NWZA ws. częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy oraz zmiany statutu.
INTROL
NWZA ws. umorzenia akcji, zmiany oznaczenia serii akcji (połączenia serii B i D), obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kwoty kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie zakupu akcji własnych, nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz zmiany statutu.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
INTROL
NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
INTROL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
INTROL
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
INTROL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
INTROL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
INTROL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016, przekazania części środków z kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
INTROL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
INTROL
NWZA ws. przyjęcia rezygnacji pana Ignacego Miedzińskiego z funkcji członka RN, przyjęcia rezygnacji pana Piotra Rybickiego z funkcji członka RN oraz powołania członków RN.
INTROL
Wypłata dywidendy 1,30 zł na akcję.
INTROL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
INTROL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
INTROL
NWZA ws. częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
INTROL
Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
INTROL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
INTROL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
INTROL
ZWZA ws. m.in. pokrycia z kapitału rezerwowego skutków rozliczenia połączenia INTROL SA ze spółką ILZT III sp. z o.o. oraz podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
INTROL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
INTROL
Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
INTROL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
INTROL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
INTROL
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, połączenia Spółki Przejmującej (INTROL Spółka Akcyjna) i Spółki Przejmowanej (ILZT III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
INTROL
Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
INTROL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
INTROL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
INTROL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
INTROL
Wypłata dywidendy 0,38 zł na akcję.
INTROL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,38 zł na akcję.
INTROL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,38 zł na akcję.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
INTROL
NWZA ws. zmian w składzie RN.
INTROL
Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.
INTROL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję.
INTROL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję.
INTROL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2012, przekazania części środków z kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
INTROL
Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.
INTROL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
INTROL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
INTROL
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
INTROL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
INTROL
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wyrażenia zgody na inwestowanie w Królestwie Arabii Saudyjskiej w drodze założenia spółki z siedzibą w Królestwie Arabii Saudyjskiej i objęcie udziałów/akcji w tejże spółce.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
INTROL
Wypłata dywidendy 0,34 zł na akcję.
INTROL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,34 zł na akcję.
INTROL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,34 zł na akcję.
INTROL
WZA
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
INTROL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek