10:09 | GMT: 08:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
KRAKCHEM

Data
Spółka
Wydarzenie
KRAKCHEM
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
KRAKCHEM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za 2019 rok.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
KRAKCHEM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za 2018 rok.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
KRAKCHEM
NWZA ws. zmian w składzie RN.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
KRAKCHEM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za 2017 rok.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
KRAKCHEM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za 2016 rok.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
KRAKCHEM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za 2015 rok.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
KRAKCHEM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za 2014 rok.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
KRAKCHEM
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za 2013 rok.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
KRAKCHEM
NWZA ws. umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
KRAKCHEM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za 2012 rok.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
KRAKCHEM
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
KRAKCHEM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
KRAKCHEM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
KRAKCHEM
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za 2011 rok.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
KRAKCHEM
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
KRAKCHEM
WZA
KRAKCHEM
Publikacja raportu za 2010 rok.
KRAKCHEM
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.


«Powrót do terminarza spółek