20:11 | GMT: 18:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
KINOPOL

Data
Spółka
Wydarzenie
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KINOPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.
KINOPOL
NWZA ws. powołania członka RN.
KINOPOL
NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
KINOPOL
NWZA ws. zmian w składzie RN.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
KINOPOL
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
KINOPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
KINOPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
KINOPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
KINOPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KINOPOL
Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
KINOPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
KINOPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
KINOPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
KINOPOL
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,56 zł na akcję.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
KINOPOL
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,57 zł na akcję.
KINOPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,13 zł na akcję.
KINOPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,13 zł na akcję.
KINOPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 i lata ubiegłe.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
KINOPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
KINOPOL
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
KINOPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
KINOPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
KINOPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 i lata ubiegłe.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
KINOPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
KINOPOL
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
KINOPOL
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
KINOPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
KINOPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
KINOPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 i lata ubiegłe.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
KINOPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
KINOPOL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
KINOPOL
NWZA ws. połączenia Kino Polska TV S.A. i Kino Polska Program TV Sp. z o.o.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
KINOPOL
Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
KINOPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
KINOPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
KINOPOL
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 i lata ubiegłe oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
KINOPOL
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany regulaminu RN oraz zmiany statutu.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
KINOPOL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
KINOPOL
NWZA ws. umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, pozbawienia prawa poboru akcji serii C, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
KINOPOL
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
KINOPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
KINOPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
KINOPOL
ZWZA ws. m.in. sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
KINOPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
KINOPOL
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję.
KINOPOL
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy 0,50 zł na akcję.
KINOPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
KINOPOL
NWZA ws. zmiany statutu.
KINOPOL
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie (poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny) zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmian w RN.
KINOPOL
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
KINOPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
KINOPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
KINOPOL
WZA
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
KINOPOL
WZA
KINOPOL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland i WIG-Media.
KINOPOL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
KINOPOL
Ostatni dzień obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
KINOPOL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
KINOPOL
Debiut spółki na GPW.
KINOPOL
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz w transzy detalicznej.
KINOPOL
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz w transzy detalicznej.
KINOPOL
Zakończenie budowy księgi popytu.
KINOPOL
Początek budowy księgi popytu.


«Powrót do terminarza spółek