04:35 | GMT: 02:35 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MODERNCOM

Data
Spółka
Wydarzenie
MODERNCOM
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MODERNCOM
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MODERNCOM
Publikacja raportu za 2019 rok.
MODERNCOM
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MODERNCOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
MODERNCOM
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MODERNCOM
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
MODERNCOM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2018.
MODERNCOM
Publikacja raportu za 2018 rok.
MODERNCOM
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MODERNCOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
MODERNCOM
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MODERNCOM
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MODERNCOM
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2017.
MODERNCOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
MODERNCOM
Publikacja raportu za 2017 rok.
MODERNCOM
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MODERNCOM
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MODERNCOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
MODERNCOM
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MODERNCOM
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MODERNCOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
MODERNCOM
Publikacja raportu za 2016 rok.
MODERNCOM
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MODERNCOM
NWZA ws. zmiany treści uchwały nr 4 NWZ z dn. 15 marca 2016r. oraz zatwierdzenia uchwały RN o kooptacji członków RN w osobach Christophe Delachaux oraz Stephane Heusdens.
MODERNCOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MODERNCOM
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MODERNCOM
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Modern Commerce z działalności za rok 2015 oraz zmian w składzie RN.
MODERNCOM
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MODERNCOM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
MODERNCOM
Publikacja raportu za 2015 rok.
MODERNCOM
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MODERNCOM
NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii J, zmiany statutu, zmian w RN.
MODERNCOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MODERNCOM
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MODERNCOM
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji nowej emisji serii I, zmian w RN i in.
MODERNCOM
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MODERNCOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz kontynuacji działalności.
MODERNCOM
Publikacja raportu za 2014 rok.
MODERNCOM
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MODERNCOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MODERNCOM
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MODERNCOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
MODERNCOM
NWZA ws. powołania członków RN.
MODERNCOM
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MODERNCOM
Publikacja raportu za 2013 rok.
MODERNCOM
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MODERNCOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MODERNCOM
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MODERNCOM
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MODERNCOM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
MODERNCOM
Publikacja raportu za 2012 rok.
MODERNCOM
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MODERNCOM
NWZA ws. nowej emisji akcji serii F w drodze oferty prywatnej, emisji obligacji zamiennych na akcje, zmian w RN oraz zmian w statucie.
MODERNCOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MODERNCOM
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MODERNCOM
NWZA
MODERNCOM
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MODERNCOM
WZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
MODERNCOM
Publikacja raportu za 2011 rok.
MODERNCOM
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MODERNCOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MODERNCOM
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
MODERNCOM
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MODERNCOM
NWZA ws. zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
MODERNCOM
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MODERNCOM
WZA
MODERNCOM
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MODERNCOM
Publikacja raportu za 2010 rok.
MODERNCOM
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w statucie i zmian w składzie rady nadzorczej.
MODERNCOM
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
MODERNCOM
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
MODERNCOM
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek