23:36 | GMT: 21:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MEGARON

Data
Spółka
Wydarzenie
MEGARON
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MEGARON
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
MEGARON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
MEGARON
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MEGARON
Publikacja raportu za 2019 rok.
MEGARON
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MEGARON
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
MEGARON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
MEGARON
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MEGARON
Publikacja raportu za 2018 rok.
MEGARON
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MEGARON
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
MEGARON
Wypłata dywidendy 0,95 zł na akcję.
MEGARON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,95 zł na akcję.
MEGARON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,95 zł na akcję.
MEGARON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
MEGARON
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MEGARON
Publikacja raportu za 2017 rok.
MEGARON
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MEGARON
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
MEGARON
Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.
MEGARON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
MEGARON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
MEGARON
Wypłata dywidendy 1,59 zł na akcję.
MEGARON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,59 zł na akcję.
MEGARON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,59 zł na akcję.
MEGARON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
MEGARON
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MEGARON
Publikacja raportu za 2016 rok.
MEGARON
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,43 zł na akcję.
MEGARON
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,43 zł na akcję.
MEGARON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,43 zł na akcję.
MEGARON
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MEGARON
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
MEGARON
Wypłata dywidendy 0,76 zł n akcję.
MEGARON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,76 zł na akcję.
MEGARON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,76 zł na akcję.
MEGARON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
MEGARON
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MEGARON
Publikacja raportu za 2015 rok.
MEGARON
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MEGARON
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,54 zł na akcję.
MEGARON
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,54 zł na akcję.
MEGARON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.
MEGARON
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MEGARON
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
MEGARON
Wypłata dywidendy 0,58 zł na akcję.
MEGARON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,58 zł na akcję.
MEGARON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,58 zł na akcję.
MEGARON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
MEGARON
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MEGARON
Publikacja raportu za 2014 rok.
MEGARON
NWZA ws. zmiany statutu.
MEGARON
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MEGARON
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2014, w wysokości 0,46 zł na akcję.
MEGARON
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2014, w wysokości 0,46 zł na akcję.
MEGARON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,46 zł na akcję.
MEGARON
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MEGARON
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
MEGARON
Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
MEGARON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
MEGARON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
MEGARON
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz uzupełnienia składu RN.
MEGARON
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MEGARON
Publikacja raportu za 2013 rok.
MEGARON
NWZA ws. zmiany regulaminu RN oraz zmiany statutu.
MEGARON
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MEGARON
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MEGARON
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
MEGARON
Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
MEGARON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
MEGARON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
MEGARON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
MEGARON
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MEGARON
Publikacja raportu za 2012 rok.
MEGARON
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MEGARON
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MEGARON
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2012, w wysokości 0,38 zł na akcję.
MEGARON
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2012, w wysokości 0,38 zł na akcję.
MEGARON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,38 zł na akcję.
MEGARON
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
MEGARON
Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
MEGARON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
MEGARON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
MEGARON
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
MEGARON
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MEGARON
Publikacja raportu za 2011 rok.
MEGARON
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MEGARON
NWZA ws. uzupełnienia składu RN poprzez powołanie nowego jej członka.
MEGARON
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2011, w wysokości 0,58 zł na akcję.
MEGARON
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2011, w wysokości 0,58 zł na akcję.
MEGARON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,58 zł na akcję.
MEGARON
Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.
MEGARON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję.
MEGARON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję.
MEGARON
WZA
MEGARON
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
MEGARON
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MEGARON
Debiut spółki na GPW.


«Powrót do terminarza spółek