22:51 | GMT: 20:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MFO

Data
Spółka
Wydarzenie
MFO
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MFO
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
MFO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
MFO
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MFO
Publikacja raportu za 2019 rok.
MFO
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MFO
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
MFO
Wypłata dywidendy 0,84 zł na akcję.
MFO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję.
MFO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję.
MFO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
MFO
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MFO
Publikacja raportu za 2018 rok.
MFO
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MFO
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
MFO
Wypłata dywidendy 0,63 zł na akcję.
MFO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,63 zł na akcję.
MFO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,63 zł na akcję.
MFO
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MFO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
MFO
Publikacja raportu za 2017 rok.
MFO
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MFO
Wprowadzenie do obrotu na GPW 507.490 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MFO
Ostatni dzień obrotu na GPW 507.490 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MFO
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
MFO
Wprowadzenie do obrotu na GPW 507.490 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MFO
Wypłata dywidendy 0,58 zł na akcję.
MFO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,58 zł na akcję.
MFO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,58 zł na akcję.
MFO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
MFO
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MFO
Publikacja raportu za 2016 rok.
MFO
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MFO
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
MFO
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MFO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
MFO
Publikacja raportu za 2015 rok.
MFO
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MFO
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
MFO
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
MFO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
MFO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
MFO
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MFO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
MFO
Publikacja raportu za 2014 rok.
MFO
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MFO
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
MFO
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
MFO
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MFO
Publikacja raportu za 2013 rok.
MFO
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MFO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
MFO
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 225.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 3.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MFO
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat od inwestorów instytucjonalnych.
MFO
Początek przyjmowania zapisów i wpłat od inwestorów instytucjonalnych.
MFO
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat od inwestorów indywidualnych. Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
MFO
Początek przyjmowania zapisów i wpłat dla inwestorów indywidualnych.


«Powrót do terminarza spółek