21:34 | GMT: 19:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MIRBUD

Data
Spółka
Wydarzenie
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MIRBUD
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
MIRBUD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
MIRBUD
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
MIRBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2019.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MIRBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MIRBUD
NWZA ws. powołania członków RN oraz zmian w statucie.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MIRBUD
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.377.753 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MIRBUD
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.873.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
MIRBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MIRBUD
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii F oraz serii G z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J oraz serii K z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu.
MIRBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MIRBUD
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MIRBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MIRBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MIRBUD
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MIRBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.
MIRBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
MIRBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MIRBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MIRBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
MIRBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
MIRBUD
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.492.500 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MIRBUD
NWZA ws. zmiany statutu.
MIRBUD
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r powołania członka RN oraz zmiany statutu.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MIRBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
MIRBUD
NWZA ws. zmiany uchwały nr 12/2010 ZWZA z 18 czerwca 2010 roku w sprawie przyznania członkom RN świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji.
MIRBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MIRBUD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
MIRBUD
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MIRBUD
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
MIRBUD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
MIRBUD
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
MIRBUD
NWZA ws. zmian w statucie oraz powołania członka RN.
MIRBUD
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011 i wypłaty dywidendy.
MIRBUD
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
MIRBUD
WZA
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
MIRBUD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek