11:17 | GMT: 09:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MORIZON

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
MORIZON
Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
MORIZON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz wycofania akcji spółki MZN Property S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
MORIZON
Dzień wykupu akcji spółki przez Ringier Axel Springer Media AG, pana Jarosława Święcickiego, pana Dariusza Piszczatowskiego, Sui Generis Investments Ltd, Wondelay Investments Ltd oraz Alterium Holding sp. z o.o. po cenie 1,97 zł za akcję.
MORIZON
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
MORIZON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MORIZON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MORIZON
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,97 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ringier Axel Springer Media.
MORIZON
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,97 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ringier Axel Springer Media.
MORIZON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MORIZON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MORIZON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MORIZON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MORIZON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MORIZON
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MORIZON
NWZA ws. ustalenia zasad wynagrodzenia przewodniczącego RN z tytułu delegowania do samodzielnego wykonywania poszczególnych prac nadzorczych oraz zmiany statutu.
MORIZON
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
MORIZON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MORIZON
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MORIZON
Publikacja raportu za 2017 rok.
MORIZON
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.380.142 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
MORIZON
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MORIZON
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
MORIZON
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.361.362 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
MORIZON
Dzień ostatniego notowania na GPW 3.361.362 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
MORIZON
NWZA ws. zmiany firmy spółki oraz zmiany statutu.
MORIZON
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
MORIZON
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 9.380.000 akcji serii A, 1.568.520 akcji serii B, 1.400.000 akcji serii C, 150.000 akcji serii D, 8.394.441 akcji serii E, 14.843.756 akcji serii F oraz 3.361.362 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H. Wykluczenie z obrotu na NC.
MORIZON
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii H w transzy inwestorów instytucjonalnych.
MORIZON
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii H w transzy inwestorów instytucjonalnych.
MORIZON
Zakończenie procesu budowy księgi popytu na akcje serii H.
MORIZON
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii H w transzy inwestorów indywidualnych.
MORIZON
Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu na akcje serii H oraz przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych.
MORIZON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MORIZON
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MORIZON
Publikacja raportu za 2016 rok.
MORIZON
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania członka RN.
MORIZON
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MORIZON
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MORIZON
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MORIZON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MORIZON
Publikacja raportu za I kwartał 2016 oraz za cały 2015 rok.
MORIZON
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN, zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Panem Jarosławem Święcickim i Panem Tomaszem Święcickim.
MORIZON
Dzień pierwszego notowania na NC 8.394.441 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MORIZON
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MORIZON
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MORIZON
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MORIZON
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MORIZON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
MORIZON
Publikacja raportu za I kwartał 2015 oraz za cały 2014 rok.
MORIZON
NWZA ws. zmiany polityki rachunkowości oraz zmiany statutu.
MORIZON
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MORIZON
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MORIZON
NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MORIZON
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MORIZON
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz pokrycia straty poniesionej w 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
MORIZON
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku oraz cały 2013 rok.
MORIZON
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MORIZON
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MORIZON
NWZA ws. połączenia Morizon S.A. oraz Media Nieruchomości S.A.
MORIZON
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MORIZON
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MORIZON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
MORIZON
Publikacja raportu za 2012 rok.
MORIZON
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MORIZON
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MORIZON
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MORIZON
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MORIZON
WZA ws. m.in. pokrycia straty.
MORIZON
Publikacja raportu za 2011 rok.
MORIZON
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MORIZON
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MORIZON
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MORIZON
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MORIZON
WZA
MORIZON
Publikacja raportu za 2010 rok.
MORIZON
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MORIZON
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek