19:53 | GMT: 17:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
NANOTEL

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
NANOTEL
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
NANOTEL
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
NANOTEL
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
NANOTEL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
NANOTEL
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
NANOTEL
NWZA ws. powołania członków RN, uchylenia uchwał nr 03/02/2016 i 04/02/2016 NWZ z 23 lutego 2016 roku oraz zmian statutu.
NANOTEL
Publikacja raportu za 2016 rok.
NANOTEL
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
NANOTEL
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
NANOTEL
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
NANOTEL
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
NANOTEL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
NANOTEL
Publikacja raportu za 2015 roku.
NANOTEL
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
NANOTEL
NWZA ws. przyjęcia programu emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
NANOTEL
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
NANOTEL
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
NANOTEL
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
NANOTEL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
NANOTEL
Publikacja raportu za 2014 rok.
NANOTEL
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
NANOTEL
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
NANOTEL
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
NANOTEL
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
NANOTEL
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
NANOTEL
Publikacja raportu za 2013 rok.
NANOTEL
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
NANOTEL
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
NANOTEL
NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie na NC wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji, dematerializację tych akcji oraz zmiany statutu.
NANOTEL
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
NANOTEL
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
NANOTEL
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
NANOTEL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
NANOTEL
Publikacja raportu za 2012 rok.
NANOTEL
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
NANOTEL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
NANOTEL
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
NANOTEL
WZA ws. m.in. podziału zysku.
NANOTEL
Publikacja raportu za 2011 rok.
NANOTEL
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
NANOTEL
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
NANOTEL
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
NANOTEL
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
NANOTEL
WZA
NANOTEL
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
NANOTEL
Publikacja raportu za 2010 rok.
NANOTEL
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
NANOTEL
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
NANOTEL
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.


«Powrót do terminarza spółek