20:52 | GMT: 18:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
NEUCA

Data
Spółka
Wydarzenie
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
NEUCA
NWZA ws. aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii Ł i M, zmiany uchwały nr 27 ZWZA z 5 maja 2020, wprowadzenia Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do akcji nowej emisji serii "N", emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii "I" oraz zmiany statutu.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 77.500 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.
NEUCA
Wypłata dywidendy 8,65 zł na akcję.
NEUCA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,65 zł na akcję.
NEUCA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,65 zł na akcję.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
NEUCA
ZWZA ws. m.in. wyniku finansowego za rok 2019, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz połączenia spółki pod firmą: NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu ze spółką zależną pod firmą: PROSPER S.A. z siedzibą w Toruniu.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 81.535 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.
NEUCA
NWZA ws. aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii Ł, zmiany statutu oraz zmiany treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.120 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.425 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
NEUCA
Wypłata dywidendy 7,40 zł na akcję.
NEUCA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,40 zł na akcję.
NEUCA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,40 zł na akcję.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.750 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.
NEUCA
ZWZA ws. m.in. wyniku finansowego za rok 2018, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz zmiany uchwały nr 7 ZWZA z 24 maja 2018 roku w sprawie podziału wyniku 2017 roku.
NEUCA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 56.000 akcji serii J oraz 5.275 akcji serii Ł.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.670 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
NEUCA
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, zmiany statutu, ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Ł, ustalenia liczby członków RN, wyboru nowego członka RN oraz zmiany treści załącznika do uchwały nr 4 WZA z 10.12.2014r. - Regulaminu Programu Motywacyjnego.
NEUCA
Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Neuca SA, po 310 zł za sztukę.
NEUCA
Wypłata dywidendy 6,40 zł na akcję.
NEUCA
Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Neuca SA, po 310 zł za sztukę.
NEUCA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,40 zł na akcję.
NEUCA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,40 zł na akcję.
NEUCA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 69.000 akcji serii J oraz 8.550 akcji serii Ł.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
NEUCA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
NEUCA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80 opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.100 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NEUCA
NWZA ws. wprowadzenia nowego Programu Motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej, skupu akcji własnych i in.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
NEUCA
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN w związku z rezygnacją członków Rady, wyboru nowych członków RN bieżącej kadencji, zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmiany treści statutu.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.470 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
NEUCA
Wypłata dywidendy 5,75 zł na akcję.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
NEUCA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,75 zł na akcję.
NEUCA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,75 zł na akcję.
NEUCA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz zmiany uchwały nr 6 ZWZA z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie podziału wyniku 2015 roku.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 195.000 akcji serii J oraz 58.130 akcji serii L.
NEUCA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.610 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
NEUCA
NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie NEUCA S.A. z Infonia sp. z o.o., umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, zmiany treści statutu oaz skupu akcji własnych.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.335 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NEUCA
Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
NEUCA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5 zł na akcję.
NEUCA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję.
NEUCA
ZWZA ws. m.in. wyniku finansowego za rok 2015, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, zmiany uchwały nr 7 ZWZA z 7 maja 2015 w sprawie podziału zysku za 2014 rok, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NEUCA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 17.730 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 46.300 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
NEUCA
NWZA ws. zmiany treści załącznika do uchwały nr 4 WZ z 10.12.2014r. - Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmiany uchwały nr 5 WZ z 10.12.2014r., dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany uchwały nr 7 WZ z 10.12.2014r., dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany treści statutu oraz skupu akcji.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
NEUCA
Wypłata dywidendy 4,33 zł na akcję.
NEUCA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,33 zł na akcję.
NEUCA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,33 zł na akcję.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
NEUCA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku 2014, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, umorzenia 130.763 sztuk akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 19.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NEUCA
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w odniesieniu do akcji nowej emisji serii Ł, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii G, dopuszczenia akcji do obrotu na GPW, zmiany uchwały nr 7 ZWZA z 15.04.2014r., skupu akcji oraz zmiany statutu.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
NEUCA
Wypłata dywidendy 3,80 zł na akcję.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
NEUCA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,80 zł na akcję.
NEUCA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,80 zł na akcję.
NEUCA
ZWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za 2013r, zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego RN oraz zmiany statutu.
NEUCA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 34.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
NEUCA
NWZA ws. zmiany uchwał WZA z 16.04.2012r.: nr 24 dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, nr 26 dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych, podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr 10 WZA z 17.10.2011r - Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz zmiany statutu.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
NEUCA
Wypłata dywidendy 3,20 zł na akcję.
NEUCA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,20 zł na akcję.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
NEUCA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,20 zł na akcję.
NEUCA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, zmiany uchwały nr 8 ZWZA z 14.04.2012r. w sprawie podziału zysku za 2011 rok.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 27.000 akcji serii G i 7.000 akcji serii K.
NEUCA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G i K.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
NEUCA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
NEUCA
Wyłata dywidendy 2,60 zł na akcję.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
NEUCA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,60 zł na akcję.
NEUCA
Pierwszy dzień bez dywidendy 2,60 zł na akcję.
NEUCA
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
NEUCA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
NEUCA
Wypłata dywidendy 2,30 zł na akcję.
NEUCA
NWZA ws. zbycia dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstw i objęcia w zamian udziałów, zmiany wynagrodzenia członków RN, zmiany uchwał nr 18 i 19 WZA z dn. 30.06.2006, w zakresie przedłużenia terminu wykonania prawa do objęcia akcji serii G, zmiany uchwały nr 5 WZA z dn. 10.03.2010, dotyczącej ceny emisyjnej akcji serii K i in.
NEUCA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,30 zł na akcję.
NEUCA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,30 zł na akcję.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
NEUCA
WZA
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
NEUCA
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
NEUCA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
NEUCA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek