23:27 | GMT: 21:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
NTTSYSTEM

Data
Spółka
Wydarzenie
NTTSYSTEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
NTTSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
NTTSYSTEM
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
NTTSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
NTTSYSTEM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
NTTSYSTEM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
NTTSYSTEM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2019 r.
NTTSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
NTTSYSTEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
NTTSYSTEM
NWZA ws. wprowadzenia zmian w statucie.
NTTSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
NTTSYSTEM
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
NTTSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
NTTSYSTEM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
NTTSYSTEM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję
NTTSYSTEM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2018 r.
NTTSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
NTTSYSTEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
NTTSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
NTTSYSTEM
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
NTTSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
NTTSYSTEM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
NTTSYSTEM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
NTTSYSTEM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2017 r.
NTTSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
NTTSYSTEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
NTTSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
NTTSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
NTTSYSTEM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2016 r.
NTTSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
NTTSYSTEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
NTTSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
NTTSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
NTTSYSTEM
Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
NTTSYSTEM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
NTTSYSTEM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
NTTSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
NTTSYSTEM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2015 r.
NTTSYSTEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
NTTSYSTEM
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
NTTSYSTEM
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
NTTSYSTEM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
NTTSYSTEM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
NTTSYSTEM
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
NTTSYSTEM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2014 oraz wyrażenia zgody na skup akcji własnych.
NTTSYSTEM
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
NTTSYSTEM
Publikacja raportu za 2014 rok.
NTTSYSTEM
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
NTTSYSTEM
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
NTTSYSTEM
Scalenie akcji w stosunku 4:1.
NTTSYSTEM
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
NTTSYSTEM
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
NTTSYSTEM
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
NTTSYSTEM
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
NTTSYSTEM
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
NTTSYSTEM
Publikacja raportu za 2013 rok.
NTTSYSTEM
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
NTTSYSTEM
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
NTTSYSTEM
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
NTTSYSTEM
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
NTTSYSTEM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
NTTSYSTEM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
NTTSYSTEM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2012 r.
NTTSYSTEM
Publikacja raportu za 2012 rok.
NTTSYSTEM
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
NTTSYSTEM
NWZA ws. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2011 oraz powołania członków RN na nową kadencję.
NTTSYSTEM
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
NTTSYSTEM
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2011 oraz wyrażenia zgody na skup akcji własnych.
NTTSYSTEM
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
NTTSYSTEM
Publikacja raportu za 2011 rok.
NTTSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
NTTSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
NTTSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
NTTSYSTEM
WZA
NTTSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
NTTSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
NTTSYSTEM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
NTTSYSTEM
NWZA ws. zmian w statucie.
NTTSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek