21:29 | GMT: 19:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ORZLOPONY

Data
Spółka
Wydarzenie
ORZLOPONY
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ORZLOPONY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku oraz za cały 2019 rok.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
ORZLOPONY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za 2018 rok.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ORZLOPONY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za 2017 rok.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ORZLOPONY
NWZA ws. odwołania członków RN, powołania członków RN i in.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ORZLOPONY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za 2016 rok.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ORZLOPONY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za 2015 rok.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ORZLOPONY
NWZA ws. oświadczenia w przedmiocie powołania członka zarządu, zgodnie z §15 ust. 3 statutu spółki.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ORZLOPONY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za 2014 rok.
ORZLOPONY
NWZA ws. dalszego istnienia spółki, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ORZLOPONY
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ORZLOPONY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ORZLOPONY
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ORZLOPONY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz zmiany standardów rachunkowości z MSR na PSR.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za 2012 rok.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ORZLOPONY
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania zarządu, zmiany statutu i wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ORZLOPONY
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ORZLOPONY
WZA ws. m.in. utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na kapitał rezerwowy oraz przeznaczenia zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za 2011 rok.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ORZLOPONY
WZA
ORZLOPONY
Publikacja raportu za 2010 rok.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ORZLOPONY
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
ORZLOPONY
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ORZLOPONY
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ORZLOPONY
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ORZLOPONY
Zakończenie zapisów na akcje serii D.
ORZLOPONY
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ORZLOPONY
Początek zapisów na akcje serii D.
ORZLOPONY
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ORZLOPONY
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.


«Powrót do terminarza spółek