23:51 | GMT: 21:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ORPHEE

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ORPHEE
Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
ORPHEE
NWZA ws. wycofania wszystkich akcji spółki z obrotu na NC.
ORPHEE
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
ORPHEE
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,96 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PZ Cormay.
ORPHEE
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,96 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PZ Cormay.
ORPHEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ORPHEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
ORPHEE
ZWZA
ORPHEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ORPHEE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ORPHEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ORPHEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
ORPHEE
ZWZA
ORPHEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ORPHEE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ORPHEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ORPHEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
ORPHEE
ZWZA
ORPHEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ORPHEE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ORPHEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ORPHEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
ORPHEE
ZWZA
ORPHEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ORPHEE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ORPHEE
ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia rocznego raportu za rok obrachunkowy 2014, udzielenia absolutorium Członkom Rady Dyrektorów, wyboru składu Rady Dyrektorów na bieżący rok finansowy oraz wyboru biegłego rewidenta na rok 2015.
ORPHEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
ORPHEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ORPHEE
NWZA
ORPHEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
ORPHEE
NWZA ws. wyboru członków Rady Dyrektorów na rok finansowy 2015, Przewodniczącego Rady Dyrektorów na rok finansowy 2015 oraz rewidenta spółki.
ORPHEE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ORPHEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ORPHEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
ORPHEE
Pierwszy dzień notowań na NC 14.000.000 akcji zwykłych na okaziciela.
ORPHEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ORPHEE
ZWZA
ORPHEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
ORPHEE
ZWZA
ORPHEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ORPHEE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ORPHEE
NWZA
ORPHEE
NWZA
ORPHEE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ORPHEE
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ORPHEE
Pierwszy dzień notowań na NC 8.008.500 akcji zwykłych na okaziciela.
ORPHEE
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ORPHEE
ZWZA
ORPHEE
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ORPHEE
Publikacja raportu za 2012 rok.
ORPHEE
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ORPHEE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ORPHEE
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek