19:33 | GMT: 17:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PCCROKITA

Data
Spółka
Wydarzenie
PCCROKITA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PCCROKITA
NWZA ws. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki PCC Rokita S.A.
PCCROKITA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PCCROKITA
NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
PCCROKITA
Wypłata dywidendy 3,41 zł na akcję.
PCCROKITA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,41 zł na akcję.
PCCROKITA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,41 zł na akcję.
PCCROKITA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.
PCCROKITA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PCCROKITA
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN nowej X kadencji oraz powołania członków RN nowej X kadencji.
PCCROKITA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.
PCCROKITA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PCCROKITA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PCCROKITA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PCCROKITA
Wypłata dywidendy 8,31 zł na akcję.
PCCROKITA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,31 zł na akcję.
PCCROKITA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,31 zł na akcję.
PCCROKITA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.
PCCROKITA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PCCROKITA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PCCROKITA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PCCROKITA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PCCROKITA
Wypłata dywidendy 8,31 zł na akcję.
PCCROKITA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,31 zł na akcję.
PCCROKITA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,31 zł na akcję.
PCCROKITA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
PCCROKITA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
PCCROKITA
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A., to jest komórki organizacyjnej WSP – Woda Pitna, poprzez wniesienie jej aportem do Aqua Łososiowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym.
PCCROKITA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PCCROKITA
NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
PCCROKITA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PCCROKITA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PCCROKITA
Wypłata dywidendy 7,56 zł na akcję.
PCCROKITA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,56 zł na akcję.
PCCROKITA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,56 zł na akcję.
PCCROKITA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
PCCROKITA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
PCCROKITA
NWZA ws. zmian w statucie, odwołania członka RN oraz powołania członka RN.
PCCROKITA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PCCROKITA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PCCROKITA
Wypłata dywidendy 4,48 zł na akcję.
PCCROKITA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PCCROKITA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,48 zł na akcję.
PCCROKITA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,48 zł na akcję.
PCCROKITA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok oraz wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.
PCCROKITA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PCCROKITA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PCCROKITA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PCCROKITA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PCCROKITA
Wypłata dywidendy 3,49 zł na akcję.
PCCROKITA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.338.385 akcji zwykłych na okaziciela serii B i 1.588.264 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PCCROKITA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,49 zł na akcję.
PCCROKITA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,49 zł na akcję.
PCCROKITA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PCCROKITA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
PCCROKITA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
PCCROKITA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PCCROKITA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PCCROKITA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.588.264 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PCCROKITA
Ostatni dzień notowań na GPW 1.588.264 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PCCROKITA
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii B i C w transzy inwestorów instytucjonalnych.
PCCROKITA
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii B i C w transzy inwestorów instytucjonalnych.
PCCROKITA
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii B i C w transzy inwestorów indywidualnych.
PCCROKITA
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii B i C w transzy inwestorów indywidualnych.
PCCROKITA
Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii B i C.
PCCROKITA
Początek budowania księgi popytu na akcje serii B i C.


«Powrót do terminarza spółek