10:29 | GMT: 08:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PCCEXOL

Data
Spółka
Wydarzenie
PCCEXOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PCCEXOL
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN oraz wynagrodzenia członków RN.
PCCEXOL
NWZA ws. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A.
PCCEXOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PCCEXOL
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
PCCEXOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
PCCEXOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
PCCEXOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PCCEXOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.
PCCEXOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PCCEXOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PCCEXOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PCCEXOL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 165.227 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
PCCEXOL
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
PCCEXOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PCCEXOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
PCCEXOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
PCCEXOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.
PCCEXOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PCCEXOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PCCEXOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PCCEXOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PCCEXOL
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
PCCEXOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
PCCEXOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
PCCEXOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
PCCEXOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PCCEXOL
NWZA ws. powołania członka RN.
PCCEXOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PCCEXOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PCCEXOL
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
PCCEXOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
PCCEXOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
PCCEXOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.
PCCEXOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PCCEXOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PCCEXOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PCCEXOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PCCEXOL
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
PCCEXOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
PCCEXOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
PCCEXOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto spółki PCC EXOL S.A. za 2015 rok oraz przeznaczenia zysku netto spółki Tensis Sp. z o.o. za 2015 rok.
PCCEXOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PCCEXOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PCCEXOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PCCEXOL
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa, przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru i in.
PCCEXOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PCCEXOL
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
PCCEXOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
PCCEXOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
PCCEXOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
PCCEXOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PCCEXOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PCCEXOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PCCEXOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PCCEXOL
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa.
PCCEXOL
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
PCCEXOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
PCCEXOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
PCCEXOL
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
PCCEXOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PCCEXOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PCCEXOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PCCEXOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PCCEXOL
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
PCCEXOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
PCCEXOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
PCCEXOL
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-chemia.
PCCEXOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
PCCEXOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PCCEXOL
Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
PCCEXOL
NWZA ws. uchylenia uchwał Nr 3 i 4 NWZA z 17 maja 2012 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji imiennych serii E z wyłączeniem prawa poboru, zmian statutu, powołania nowego członka RN oraz zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
PCCEXOL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
PCCEXOL
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wynagradzania członków RN.
PCCEXOL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C2 i D.
PCCEXOL
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PCCEXOL
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
PCCEXOL
Debiut spółki na GPW.
PCCEXOL
Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
PCCEXOL
Początek przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
PCCEXOL
Zakończenie budowy księgi popytu oraz przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
PCCEXOL
Początek budowy księgi popytu oraz przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.


«Powrót do terminarza spółek